Tulevaisuuden työpaikka

Kun 60 erilaista työpaikkaa ryhtyy tuumasta toimeen ja kehittää parhaat työkalut uudistumiseen.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

TYÖKALUT

Erilaisten työpaikkojen itse kehittämät työkalut tarjoavat ratkaisuja muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Sparraus

Harjoitus tekee mestareita.

Luottamus

Rakennetaan yhdessä.

Kokeilukulttuuri

Vaatii mm. rohkeutta.

Avoimuus

Hyvässä ja huonossa.

Yhdessä tekeminen

Voimaa erilaisuudesta.

MISTÄ ON KYSE?

Mistä on kyse?

Työurat ja työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Nopea muutos vaikuttaa myös siihen, kokevatko ihmiset osaamisensa vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksia tai kykenevätkö työpaikat tarjoamaan osaamisen uudistamiselle puitteet.

Tulevaisuuden työpaikka uudistuu vain ihmisten avulla. Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokosi 60 erilaista työpaikkaa yhteen kehittämään työkaluja työpaikkojen uudistamiseksi ja työntekijöiden osaamisen ajan tasalla pitämiseksi. Tavoitteena oli, että työpaikat saisivat eväitä kehittyä houkutteleviksi oppimisympäristöiksi ja että yhä useampi suomalainen pitäisi aktiivisesti osaamistaan ajan tasalla.

Mitä saatiin aikaan?

Haimme alkuvuodesta 2017 erilaisia työpaikkoja mukaan. Kehitimme yhdessä 60 mukaan valitun työpaikan kanssa työkaluja työpaikkojen uudistamiseksi. Käytännön tekeminen tapahtui ympäri Suomea järjestettävissä Boot Campeissa. Jokainen työpaikka kehitti Boot Campissa konkreettisen työkalun oman työpaikan uudistamiseen ja kehittämiseen. Ideana oli myös tuoda erilaisia työpaikkoja yhteen: oppimaan toisiltaan ja uudistumaan yhdessä. Työpaikkojen luomiin työkaluihin voit tutustua tästä.

Tämän lisäksi muotoilimme yhdessä Exove Designin kanssa myös työpaikan uudistumisen menetelmän Minibootcampin kaikkien työpaikkojen käyttöön. Minibootcamp-ideointityöpajan aikana muodostetaan konkreettinen työkalu, jonka avulla sytytetään kipinä kohti kokeilevaa työkulttuuria ja saadaan aikaan uudistumista.

Minibootcamp-oppaan käsikirjan löydät täältä. Kannattaa myös tutustua Minibootcamp-kalvosettiin, jota voi hyödyntää sellaisenaan oman Minibootcampin toteuttamisessa. Kalvosetin taas voit ladata tästä.

Kuka oli mukana?

Pääosassa projektissa olivat kaikki 60 työpaikkaa, jotka lähtivät rohkeasti etsimään erilaisia tapoja uudistua. Projektia veti Sitra yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n kanssa. Tulevaisuuden työpaikka kokosi yhteen myös aktiivisia työelämän kehittäjiä, uudistumisen ”lipunkantajia”. Lipunkantajat ovat ihmisiä ja tahoja, jotka jakoivat projektin tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä ja halusivat rohkaista työpaikkoja mukaan uudistumiseen.

 

TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT

Uudistumisen edelläkävijät

LIPUNKANTAJAT

Rohkeasti eturintamassa

FUTURE SCORE

OTA YHTEYTTÄ!

Kysy, kerro, kommentoi!

Yhteistyökumppanit

Ideasta toteutukseen.

Sitra             IlmarinenHENRY

 

Mistä on kyse?