Kun 60 erilaista työpaikkaa ryhtyy tuumasta toimeen ja kehittää parhaat työkalut uudistumiseen.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Mistä on kyse?

Työurat ja työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Nopea muutos vaikuttaa myös siihen, kokevatko ihmiset osaamisensa vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksia tai kykenevätkö työpaikat tarjoamaan osaamisen uudistamiselle puitteet.

Tulevaisuuden työpaikka uudistuu vain ihmisten avulla. Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokoaa 60 erilaista työpaikkaa yhteen kehittämään työkaluja työpaikkojen uudistumiseksi ja työntekijöiden osaamisen ajan tasalla pitämiseksi. Tavoitteena on, että työpaikat saisivat eväitä kehittyä houkutteleviksi oppimisympäristöiksi ja että yhä useampi suomalainen pitäisi aktiivisesti osaamistaan ajan tasalla.

Mitä teemme?

Haimme alkuvuodesta 2017 erilaisia työpaikkoja mukaan. Nyt kehitämme yhdessä 60 mukaan valitun työpaikan kanssa työkaluja työpaikkojen uudistumiseen. Käytännön tekeminen tapahtuu ympäri Suomea järjestettävissä Boot Campeisssa. Jokainen työpaikka saa Boot Campista konkreettisia työkaluja työntekijöiden osaamisen päivittämiseen ja työpaikan uudistamiseen. Ideana on myös tuoda erilaisia työpaikkoja yhteen: oppimaan toisiltaan ja uudistumaan yhdessä.

Kuka on mukana?

Pääosassa projektissa ovat ne 60 työpaikka, jotka ovat lähteneet rohkeasti etsimään erilaisia tapoja uudistua. Projektia vetää Sitra yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n kanssa. Tulevaisuuden työpaikka kokoaa yhteen myös aktiivisia työelämän kehittäjiä, uudistumisen ”lipunkantajia”. Lipunkantajat ovat ihmisiä ja tahoja, jotka jakavat projektin tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä ja haluavat rohkaista työpaikkoja mukaan uudistumiseen.

Missä mennään?

Käytännön tekeminen tapahtuu valittujen työpaikkojen kanssa maalis- ja huhtikuussa järjestettävissä Boot Campeissa. Koko projektin tulokset eli parhaat työkalut uudistumiseen julkaistaan kesällä 2017.

TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT

Uudistumisen edelläkävijät

LIPUNKANTAJAT

Rohkeasti eturintamassa

OTA YHTEYTTÄ!

Kysy, kerro, kommentoi!

Yhteistyökumppanit

Ideasta toteutukseen.

            

 

Mistä on kyse?