HACK FOR SOCIETY

Tillsammans mot ett bättre samhälle.

VAD HANDLAR DET OM?

Målet med utmaningen Hack for the Society är att bygga och skala en verksamhetsmodell som ökar interaktionen, informationsutbytet och den gemensamma problemlösningen mellan politiska beslutsfattare och forskare.

Vad gör vi?

Hack for Society bygger en mycket eftertraktad konkret plats och tid för möten mellan den akademiska och politiska världen. Samarbetet mellan forskning och beslutsfattande främjas med hjälp av en samhällelig hackathon som utvecklar konkreta lösningar på samhällsfrågor som intresserar deltagarna.

Under den en månad långa intensiva, faciliterade samutvecklingsprocessen antar team som består av politiker, forskare och studerande utmaningen att lösa en fråga som bygger på forskning. Samtidigt utökar deltagarna kunnandet inom gemensamt utvecklande, snabba experiment och designtänkande som hjälpmedel vid problemlösningen.

Målet är att utveckla Hack for Societys verksamhetsmodell till ett koncept som kan genomföras på ett mångsidigt sätt på kommun- och landskapsnivå och inom beslutsfattandet på det nationella planet.

Vad är hackathon?

Termen hackathon kommer från orden hacking och marathon. Ordets bakgrund syftar på kodningsmaraton. I dag används termen mer heterogent för att beskriva olika typer av ”ny utveckling” som äger rum under en snäv och begränsad tidtabell. Läs mer om samhällsinriktad hackathon här.

Vad är på gång?

Den första Hack for Society-utmaningen genomfördes hösten 2017 i Helsingfors. I projektet bildades team som bestod av studerande och forskare vid Helsingfors universitet och av kommunalpolitiker från Helsingfors. Hösten 2017 arbetade teamen intensivt tillsammans i cirka en månads tid. Gruppernas arbete gavs stöd med handledda verkstäder där teamen fick möta andra aktörer som var viktiga för de enskilda teamens ämnen (t.ex. tjänstemän, företag och organisationer) och genomföra småskaliga experiment tillsammans med dem.

I september 2017 ordnades ett finalevenemang för att presentera de lösningar som teamen hade tagit fram tillsammans. Segrare i utmaningen var lösningen av teamet Rehabilitering för minnessjuka. Minnessjukdomar är nästan helt bortglömda i den offentliga debatten trots att de blir allt vanligare. Teamets lösning gör minnessjukdomar synliga med hjälp av en upplevelseorienterad utställning.

Den hackathon som ordnades i Helsingfors fungerar som en referens och grund för det fortsatta utvecklandet av konceptet. Läs mer om den första utmaningens genomförande och resultat här: Hack for Society pähkinänkuoressa (Hack for society i korthet – på finska).

Vem är med?

Koordinatorn för Hack for Societys första utmaning var Helsingfors universitet och för det praktiska genomförandet ansvarade Helsinki Think Company. Utmaningen genomfördes i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet, Försöksfinland, Kommunförbundet och tankesmedjan e2.

Inom Sitra genomförs projektet som en del av helheten Information inom beslutsfattandet.

Helsinki Think Company ansvar för implementeringen om Hack for Society. Läs de senaste nyheterna and titta på den exakta agenda om Hack på utmaningens websidor (på finska)!

KONTAKTA OSS

personer
Eeva Hellström
Ledande Expert, Morgondagens ekonomi
personer
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektledare, Nya sätt att påverka

Vad handlar det om?