HACK FOR SOCIETY

Parempaa dialogia päätöksentekijöiden ja tieteentekijöiden välille.

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

artikkelit

Päättäjien ja tutkijoiden kuukauden kimppa

MISTÄ ON KYSE?

Hack for the Society -haasteen tavoitteena on rakentaa ja skaalata toimintamalli, joka lisää poliittisten päättäjien ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua, tiedonvaihtoa ja yhteistä ongelmanratkaisua.

Mitä teemme?

Hack for Society rakentaa akateemisen ja poliittisen maailman välille konkreettisen, kaivatun kohtaamispaikan ja -ajan. Siinä tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä edistetään yhteiskunnallisen hackathonin avulla kehittämällä yhdessä konkreettisia ratkaisuja osallistujia kiinnostaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Kuukauden pituisessa intensiivisessä ja fasilitoidussa yhteiskehittelyprosessissa poliitikoista, tutkijoista ja opiskelijoista koostuvat tiimit ratkaisevat tutkimukseen pohjautuvaa haastetta. Samalla osallistujat kartuttavat oppeja yhteiskehittämisestä, nopeista kokeiluista sekä design-ajattelusta ongelmanratkaisun apuvälineinä.

Tavoitteena on konseptoida Hack for Societyn toimintamalli siten, että sitä voidaan toteuttaa monipuolisesti sekä kunta- ja maakuntatasolla että kansallisessa päätöksenteossa.

Mikä hackathon?

Termi hackathon tulee sanoista hacking ja marathon. Sanan tausta viittaa koodausmaratoneihin. Nykyään termiä käytetään kirjavasti kuvaamaan erilaista ”uutta kehittämistä” tiiviissä, rajatussa aikataulussa. Lue lisää yhteiskunnallisesta hackathonista täältä.

Missä mennään?

Ensimmäinen Hack for Society -haaste toteutettiin syksyllä 2017 Helsingissä. Hankkeessa muodostettiin Helsingin yliopiston tutkijoista ja opiskelijoista ja Helsingin kuntapoliitikoista koostuvat tiimit. Tiimit työskentelivät syksyllä 2017 intensiiviesti yhdessä noin kuukauden ajan. Ryhmien työskentelyä tuettiin ohjatuin työpajoin, törmäyttämällä heitä kunkin tiimin aiheen kannalta keskeisten muiden toimijoiden (esim. virkamiesten, yritysten ja järjestöjen) kanssa sekä toteuttamalla heidän kanssaan pienimuotoisia kokeiluja.

Syyskuussa 2017 järjestettiin finaalitapahtuma, jossa tiimien yhdessä tuottamat ratkaisut esiteltiin. Haasteen voitti Muistisairaiden kuntoutus -tiimin ratkaisu, jolla julkisesta keskustelusta lähes unohdetut, mutta koko ajan yleistyvät muistisairaudet tehdään näkyviksi kokemuksellisen näyttelyn kautta.

Helsingissä toteutettu hackathon toimii taustana ja pohjana konseptin jatkokehittämiselle. Lue lisää ensimmäisen haasteen toteutuksesta ja tuloksista täältä: Hack for Society pähkinänkuoressa.

Ketä on mukana?

Hack for Societyn ensimmäisen haasteen koordinaattorina toimi Helsingin yliopisto ja sen käytännön toteutuksesta vastasi Helsinki Think Company. Haaste toteutettiin yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Kokeilevan Suomen, Kuntaliiton ja e2-ajatuspajan kanssa.

Sitrassa hanke toteutetaan osana Tieto päätöksenteossa -kokonaisuutta.

 

Ensimmäisen Hack for Societyn toteutuksesta vastasi Helsinki Think Company. Lue lisää haasteen verkkosivuilta!

OTA YHTEYTTÄ

Kerrome mielellämme lisää.

ihmiset
Eeva Hellström
Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus
ihmiset
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat

Mistä on kyse?