Examensarbetesteam löser globala utmaningar

Avslutat projekt 10/2017–9/2019

Aalto-universitetet utvecklade en ny modell för att göra examensarbeten för magisterstuderande. I modellen löste studerande i olika ämnen tillsammans en utmaning som ett samarbetsföretag till Aalto-universitetet hade gett och skriver sitt examensarbete med utgångspunkt i samarbetet.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier, som genomfördes 2017–2019. Sitras vision var att alla som tagit examen ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder i deras arbete och vardag och vilka beslut man kan fatta och vilka handlingar man kan göra för att främja en cirkulär ekonomi. Målet var att öka kunskaperna om cirkulär ekonomi i Finland genom att på bred front utveckla undervisningen i cirkulär ekonomi och tillhörande material, koncept och samarbete ur olika synvinklar för alla utbildningsstadier. I programmet deltog över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag.

Vad åstadkom man?

I projektet för att utveckla undervisningen i cirkulär ekonomi på Aalto-universitetet utvecklades en ny examensmodell som bygger på samarbete och tvärvetenskaplighet.  Istället för att tillämpa ett individuellt arbetssätt bildade de magisterstuderande examensarbetsgrupper om 2–4 studerande. Målet med samarbetet är att i teamen utveckla en lösning på den utmaning som Aalto-universitetets samarbetsföretag har gett. Dessutom gör varje studerande ett examensarbete till den egna utbildningsanstalten enligt kraven inom den studerandes eget fält.

Aalto-universitetet, de studerande och samarbetsföretagen gav i samarbete nya synvinklar på, kunskaper om och lösningar på den cirkulär ekonomins roll inom fastighets- och byggbranschen. Examensarbetesteamen fortsätter sin verksamhet Aalto Thesis examensarbetesprogram (på engelska) även inom andra områden.

Vem var med?

Aalto-universitetet ansvarade för genomförandet av projektet. Sitra finansierade projektet och projektansvariga från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen. Dessutom deltog Sitra i utformningen av de uppgifter som delades ut samt i att leda arbetet.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?