Hur är läget, Kuhmoisbo?

I ett test med robotsamtal kombineras omsorg under undantagsförhållandena orsakade av coronavirusepidemin, experimentsanda och digitaliseringens möjligheter. Målet är att hitta nya sätt att identifiera kommuninvånarnas behov av tjänster och att effektivt rikta hjälpen.

Vad handlar det om?

Coronavirusepidemin har kullkastat vardagen både i Finland och runt om i världen. Framför allt behovet av att skydda riskgrupper och hålla fysiskt avstånd till andra har tvingat oss isär i detta skede av krisen. Epidemin är ett hot mot hälsan, men undantagsförhållandena kan belasta oss på många andra sätt beroende på livssituationen.

När det fysiska avståndet ökar under isolering framhävs betydelsen av den psykiska närheten. På samma sätt framhävs att vi bryr oss om varandra. Därför testar Kuhmois kommun användningen av automatiska samtal för att utreda kommuninvånarnas servicebehov. Det är fråga om ett nytt sätt att vara i direkt kontakt med kommuninvånarna.

Vad gör vi?

KI testet kontaktar Kuhmois kommun alla myndiga Kuhmoisbor, vars kontaktuppgifter är tillgängliga, med hjälp av robottelefonteknik. Målet med samtalet är att kartlägga de kommuninvånare som har behov av service. Ontime-samtalsroboten som används i testet kan i bästa fall ringa 18 000 samtal per timme, så de myndiga Kuhmoisborna kan nås mycket snabbt. Samtalsroboten som ringer invånarna i Kuhmois kommun talar med kommundirektör Anne Heusalas röst.

Av tekniska skäl är alla kommuninvånares telefonnummer inte tillgängliga, så i testet kan samtalen också riktas så att kommuninvånarna har möjlighet att ringa till en tjänst som kartlägger servicebehovet. Under den första omgången telefonsamtal frågar man om kommuninvånaren vill att telefonnumret till kommunens rådgivningstelefon skickas per textmeddelande.

Vad är på gång?

Den första omgången telefonsamtal genomförs torsdag 9.4. 2020. Preliminära resultat från den första omgången fås i praktiken genast. Personuppgifter och resultat anonymiseras. On-Time som genomför samtalen sparar inte personuppgifter. Svaren som fås från den öppna frågan skickas till Kuhmois kommun som använder dem för att utveckla serviceutbudet.

Under våren kan man göra en ny omgång samtal efter behov, antingen för alla eller för vissa grupper.

Vem är med?

Projektet genomförs av Kuhmois kommun. De tekniska lösningarna för robotsamtalen levereras av On-Time Research Solutions Oy, som är Nordens ledande telefontjänst för automatsamtal. Sitra finansierar projektet.

Testet är en del av Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering, vars centrala mål är bl.a. att främja medborgarnas delaktighet genom att utnyttja de metoder som digitaliseringen erbjuder.

Kontakta oss!

personer
Joonas Leppänen
Ledande Expert, Nya sätt att påverka
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?