Robottipuhelukokeilut kunnissa

Robottipuhelukokeilussa yhdistyvät osallisuuden edistäminen, huolenpito, kokeiluhenki sekä digitalisaation mahdollisuudet. Tavoitteena on löytää uusia keinoja tunnistaa kuntalaisten palveluiden tarve ja näkemykset kotikuntansa kehityskohteista.

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Koronavirusepidemia on mullistanut arjen niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Erityisesti tarve suojella riskiryhmiä ja ottaa fyysistä etäisyyttä muihin on pakottanut meidät tässä vaiheessa kriisiä erilleen. Epidemia on uhka terveydelle mutta poikkeusolot voivat kuormittaa meitä elämäntilanteesta riippuen monella muullakin tavalla.

Kun eristäytymisen aikana fyysinen etäisyys kasvaa, henkisen läheisyyden merkitys korostuu. Samoin huolenpito toisistamme. Tämän vuoksi Kuhmoisten kunta ja Loviisan ja Riihimäen kaupungit kokeilivat keväällä 2020 automaattipuheluiden käyttöä viestinnässään sekä kuntalaisten palveluntarpeen selvittämisessä. Kyse oli uudenalaisesta tavasta olla yhteydessä suoraan kuntalaisiin.

Syksyllä ja talvella 2020 Kuhmoisissa, Riihimäellä, Iissä ja Suonenjoella sekä Suonenjoen kumppanikunnissa Keiteleellä, Pielavedellä, Rautalammilla, Tervossa ja Vesannolla kokeillaan niin sanottuja osallisuuspuheluita, joissa kuntalaiset pääsevät kertomaan laajemmin näkemyksiään arjestaan sekä kotikuntansa mahdollisista kehityskohteista.

Mitä teemme?

Kokeilussa kunnat ottavat yhteyttä robottipuhelintekniikalla joko kaikkiin kuntalaisiin, joiden yhteystiedot ovat saatavilla tai erikseen rajattuihin kohderyhmiin, kulloisenkin tarpeen mukaan. Puheluiden tavoitteena on mm. selvittää kuntalaisten tai tiettyjen kohderyhmien palveluntarvetta ja näkemyksiä. Kokeilussa käytettävä Ontime-puhelurobotti pystyy parhaimmillaan soittamaan jopa 18 000 puhelua tunnissa. Kuntalaisille soittava puhelurobotti puhuu kunkin kunnan kunnanjohtajan äänellä.

Teknisistä syistä johtuen kaikkien kuntalaisten puhelinnumerot eivät ole saatavilla, joten kokeiluissa puhelut voivat suuntautua myös niin, että kuntalaisilla on mahdollisuus soittaa palveluntarvetta kartoittavaan palveluun.

Missä mennään?

Ensimmäinen soittokierros toteutettiin Kuhmoisissa torstaina 9.4. 2020, ja se vastasi puheluille asetettuihin tavoitteisiin hyvin.  Toinen soittokierros toteutetaan Kuhmoisissa torstaina 7.5. Loviisassa ensimmäinen soittokierros toteutetaan kaksikielisenä maanantaina 11.5. ja siinä kohderyhmänä ovat 18-29 -vuotiaat nuoret. Riihimäellä ensimmäinen soittokierros tehtiin tiistaina 12.5. Syksyn 2020 robottipuhelut alkavat marraskuun alkupuolella Kuhmoisissa.

Keitä mukana?

Kunnat toimivat kokeiluissa toteuttajina. Tekniset ratkaisut robottipuheluihin toimittaa On-Time research solutions Oy, joka on Pohjoismaiden johtava automaattipuheluiden soittopalvelu.  Sitra on kokeilukokonaisuuden käynnistäjä, koordinoija ja rahoittaja.

Kokeilu on osa Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka keskeisiä tavoitteita ovat mm. kansalaisten osallisuuden edistäminen digitalisaation tarjoamia keinoja hyödyntämällä.

 

Lue lisää

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?