Klimat.Nu – Ilmasto.Nyt

Den riksomfattande studiehelheten Ilmasto.nyt (Klimat.nu) ger finländarna verktyg för att förstå klimatförändringen och anpassa sig till den.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 10/2014 – 10/2016

Finland behöver klimatförändringskompetens så att vi kan vara med och lösa den globala hållbarhetskrisen. Hösten 2014 styrde Sitra diskussionen mellan universiteten och högskolorna i Finland. Vi utredde vilken slags klimatförändringskompetens som behövs och huruvida högskolornas nuvarande undervisning svarar på detta behov.

Vad har man fått till stånd?

Vi utarbetade en utredning om nuläget beträffande klimatundervisningen på universitetsnivå i Finland (på finska) som underlag för diskussionen med universiteten och högskolorna. Av utredningen framgick att samtliga finländska universitet har undervisning om klimatförändringen, men den når inte de studerande. Till exempel undervisas det inte tillräckligt omfattande om klimatförändringens grunder. Brister förekom i synnerhet bland dem som studerar handel och kommunikation.

Vi svarade på denna utmaning genom att skapa en studiehelhet om klimatförändringens grunder som är öppen för alla. Läraren, en enskild studerande eller en företrädare för ett företag kan undervisa i eller studera en helhet som omfattar 3-5 studiepoäng. Målet är att alla som utexamineras från en högskola ska förstå klimatförändringens grunder och effekter på det egna området.

Studiehelheten Ilmasto.nyt färdigställdes i september 2016. Innehållsmässigt är helheten uppdelad i klimatförändringen som fenomen, dämpande av den och anpassning till den. Materialet består av föreläsningar, videor, inlärningsuppgifter, tester samt tillämpade uppgifter, som kan knytas till den studerandes eget område.

Vem var med?

Projektet samordnades av Helsingfors universitet. I det deltog även Villmanstrands tekniska universitet, Konstuniversitetet, Aalto-universitetet samt Yrkeshögskolan Metropolia. Projektet genomfördes i samarbete med Meteorologiska institutet, undervisnings- och kulturministeriet samt Klimatguiden.fi.

KONTAKTA OSS

personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?