KOMPETENS

Inofficiellt vardagslärande ger kunskaper och färdigheter som är till nytta i arbetslivet. Inom ramen för projektet sammanställs en beskrivning som underlättar kompetensverifiering.

VAD HANDLAR DET OM?

Den som medverkar i hobbyverksamheter och frivilligarbete får kunskaper och färdigheter som kommer till nytta i arbetslivet. Projektet, som genomförs i samarbete med Finlands Scouter, går ut på att sammanställa en beskrivning av de verktyg som särskilt organisationer och arbetssökande kan använda för att verifiera kunskaper och färdigheter. Lärande utanför det officiella utbildningssystemet har erkänts även i Europeiska unionen. Senast år 2018 ska varje EU-land ha ett system för verifiering av kunskaper som förvärvats i inofficiella sammanhang och inom vardagslärande.

Att kunskaperna erkänns är till nytta för alla parter: arbetssökande får hjälp med att sysselsätta sig, arbetet och utbildningen på den tredje sektorn lyfts fram och arbetsgivarna får en bättre bild av arbetssökandenas kunskaper.

Vad gör vi?

Inom ramen för samarbetsprojektet skapas en modell och en beskrivning för verifiering av kunskaper och färdigheter. Modellen och beskrivningen ställs till förfogande för alla organisationer. I materialet ingår bland annat en modell för verifiering av utbildning som ges av en organisation och verktyg för dokumentering av förvärvade kunskaper. Vidare presenteras möjligheterna att tillämpa de digitala kompetensmärken som redan används av Scouterna.

Vem är med?

Projektet genomförs av Finlands Scouter i samarbete med Sitra. Projektarbetet stöds av ett närverk av experter inom organisationsverksamhet, utbildning och arbetsliv.

Vad är på gång?

Projektet startade i september 2016 och resultaten offentliggörs i augusti 2017.

KONTAKTA OSS!

personer
Perttu Jämsén
Expert, Nya sätt att påverka
personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse

Vad handlar det om?