KOVAA OSAAMISTA

Epävirallinen arkioppiminen kehittää tietoja, taitoja ja osaamista, josta on hyötyä työelämälle. Hankkeessa luodaan kuvaus, jolla  harrastustoiminnassa ja vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen todentaminen on entistä helpompaa.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Harrastustoiminnassa ja vapaaehtoistyössä hankitaan osaamista, josta on hyötyä työelämälle. Suomen Partiolaisten kanssa toteutetussa hankkeessa luotiin kuvaus työkaluista, joita erityisesti järjestöt ja työnhakijat voivat hyödyntää osaamisen todentamisessa. Virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuva oppiminen on tunnistettu myös Euroopan unionissa. EU:n jäsenmaiden tulisi luoda vuoteen 2018 mennessä järjestelyt, jotta ihmiset saisivat epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä hankkimansa osaamisen validoitua.

Osaamisen tunnustamisesta hyötyvät kaikki osapuolet: yksilöt saavat eväitä työllistymiseen, kolmannen sektorin työn ja koulutuksen arvo yhteiskunnassa tulee näkyväksi ja työnantajien ymmärrys työnhakijoiden osaamisesta laajenee.

Mitä teimme?

Yhteistyöhankkeessa luotiin osaamisen validointimalli ja kuvaus, joka on kaikkien järjestöjen hyödynnettävissä. Siinä kuvataan muun muassa järjestöllisen koulutuksen validointimalli ja työkaluja kertyneen osaamisen dokumentointiin sekä esitellään Partiossa jo käytössä olevien sähköisten osaamismerkkien soveltamismahdollisuuksia.

Missä mennään?

Partion ja Sitran yhteishanke käynnistyi syyskuussa 2016 ja sen tulokset julkaistiin elokuussa 2017.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?