Kurs i cirkulär ekonomi i områdesanvändning vid utveckling av områden

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Den tvärvetenskapliga projektkursen Tilapioneerit vid Helsingfors universitet undersökte och provade utnyttjande av tillfällig användning av utvecklingen av områden som inte utnyttjas till fullo och vars användningsändamål förändras.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet togs fram undervisningsmaterial som är tillgängligt för alla för ordnande av en tvärvetenskaplig projektkurs om stadsutrymme och tillfällig användning av den, stadskultur och cirkulär ekonomi vid universitet och högskolor. På projektkursen genomförs ett gemenskapsorienterat påverkansprojekt i läroanstaltens närområde.

Under projektet ordnades i Helsingfors universitet en sex veckor lång Tilapioneerit-projektkurs under vårterminen 2018. Kursen blev en del av examensstrukturen i kandidatprogrammet i geografi som en valfri projektkurs på fem studiepoäng (MAA-404 Projektityökurssi) som en del av arbetslivsstudier. Kursen var öppen för alla grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Sammanlagt 22 studerande deltog i kursen.

Man fortsatte utveckla undervisningsmaterialet under hösten 2018 utifrån respons från kursens studerande och samarbetspartner, varefter man som resultat av projektet gav ut handboken Tilapioneerit -opettajan opas (på finska) under våren 2019.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Projektet genomfördes av Helsingfors universitetets institution för geovetenskaper och geografi. Projektet utfördes i samarbete med ett lokalt nätverk av aktörer, till exempel områdets kulturaktörer, medborgaraktivister, läroanstalter och företag. Kursens partner var produktionssamarbetet är Taaki Helsinki.

Kontakta oss

Vad handlar det om?