Gå direkt till innehållet

Kurs i cirkulär ekonomi i områdesanvändning vid utveckling av områden

Helsingfors universitets tvärvetenskapliga projektkurs Tilapioneerit undersöker och prövar på tillfällig användning i samband med utvecklingen av områden som inte utnyttjas till fullo och vars användningsändamål förändras.

VAD HANDLAR DET OM?

På grund av olika strukturella förändringar har det uppkommit områden i städerna som inte utnyttjas till fullo och vars utveckling utgör en gemensam utmaning för stadsplanerare, kommuner, fastighetsägare och områdenas övriga aktörer. Det har upptäckts att tillfällig aktivering av de underutnyttjade områdena har flera positiva effekter. Trots goda erfarenheter på internationell nivå har ändå varken privata fastighetsägare eller den offentliga förvaltningen i Finland dragit mycket nytta av tillfällig användning.

Tilapioneerit främjar den cirkulära ekonomins principer i användningen av stadsrummet. Vi närmar oss utvecklingen av områden ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och utnyttjar projektinlärningsmetoder i en verklig miljö.

Vad gör vi?

Tilapioneerit är en projektkurs som anordnas av Helsingfors universitet och som inleder och undersöker tillfällig användning i underutnyttjade byggnader och byggnader vars användningsändamål förändras i huvudstadsregionen. På kursen söker man nya och fördomsfria idéer för hur utrymmen kan användas, som sedan testas under ett stadsevenemang som kursen ordnar, samt under olika korta utrymmestest på målområdet.

Under kursens gång utvecklar studerandena området genom att utnyttja lokala initiativ och samarbetsnätverk.

Som resultat av projektet uppkommer ett paket av undervisningsmaterial som baserar sig på projektinlärning och som kommer att publiceras på webbplatsen http://tilapioneerit.fi och på Helsingfors universitets Vetenskapsutbildningscentrums webbplats, där det kan användas fritt.

Vem är med?

Tilapioneerit genomförs på institutionen för geovetenskaper och geografi. Tillsammans med kommunens tjänsteinnehavare och fastighetsägarna väljs ett projektobjekt i huvudstadsregionen. Projektet utförs i samarbete med ett lokalt nätverk av aktörer, till exempel områdets kulturaktörer, medborgaraktivister, läroanstalter och företag.

För projektkursens pilotversion väljs 25 högskolestuderande. Kursens partner för produktionssamarbetet är Taaki Helsinki, och kommunikationen genomförs tillsammans med Helsingfors universitets enhet för kommunikation och samhällsrelationer.

Vad är på gång?

Man började bygga upp samarbetsnätverket i december 2017. Valet av projektobjekt och beredningen av undervisningsmaterialet samt marknadsföringen för pilotkursen inleds i början av 2018. Pilotkursen ordnas i mars–maj 2018. Materialen utvecklas vidare under hösten 2018 på basis av den respons som man samlat in av kursens deltagare och samarbetspartner, och därefter publiceras det uppdaterade materialet för fritt bruk.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?