Kiertotalouskurssi tilojen tilapäiskäytöstä

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Helsingin yliopiston monitieteinen Tilapioneerit-projektikurssi tutki ja kokeili tilapäiskäyttöjen hyödyntämistä vajaakäyttöisten ja käyttötarkoitukseltaan muuttuvien alueiden kehittämisessä.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa tuotettiin kaikille avoin opetusmateriaali kaupunkitilaa ja sen väliaikaista käyttöä, kaupunkikulttuuria ja kiertotaloutta käsittelevän monitieteisen projektikurssin järjestämiseen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Projektikurssilla toteutetaan yhteisöllinen vaikuttamisprojekti oppilaitoksen lähiympäristössä.

Hankkeen aikana Helsingin yliopistossa järjestettiin kuuden viikon pituinen Tilapioneerit -projektikurssi kevätlukukaudella 2018. Kurssi liitettiin osaksi maantieteen kandiohjelman tutkintorakennetta valinnaisena viiden opintopisteen laajuisena projektikurssina (MAA-404 Projektityökurssi) osana työelämäopintoja. Kurssi oli avoin kaikille Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Kurssille osallistui yhteensä 22 opiskelijaa.

Opetusmateriaaleja jatkokehitettiin syksyllä 2018 kurssin opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta kerätyn palautteen perusteella, minkä jälkeen hankkeen tuloksena julkaistiin Tilapioneerit -opettajan opas keväällä 2019.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen. Tilapioneerit toteutettiin Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Hankkeelle valittiin pääkaupunkiseudulta projektikohde yhdessä kunnan viranhaltijoiden ja kiinteistönomistajien kanssa. Hanke tehtiin yhteistyössä paikallisen toimijaverkoston, kuten alueen kulttuuritoimijoiden, kansalaisaktivistien, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Tuotantoyhteistyössä toimi kumppanina Taaki Helsinki, ja viestintä toteutettiin Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikön kanssa.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?