Lärarstuderande handleder elever i att skapa uppfinningar inom cirkulär ekonomi

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet utvecklade för lärarstuderande en kurs i cirkulär ekonomi och läromaterial om cirkulär ekonomi som kan användas fritt.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

Den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet utvecklade för lärarstuderande kursen Kiertotalouden keksinnöt koulussa (5 sp) (på finska). På kursen utnyttjades uppfinningspedagogik som en del av undervisningen av cirkulär ekonomi. Som en del av kursen och utvecklingen av undervisningsmaterialet genomfördes olika slags undervisningsförsök med studerande och lärare i Viks övningsskola.

Som stöd för kursen togs fram läromaterial om cirkulär ekonomi (på finska) som alla kan använda fritt. Materialet har i första hand utarbetats för lärarutbildningens studiehelhet, men det lämpar sig också för fortbildning av lärare. Läromaterialet kombinerar olika vetenskapsområden och lämpar sig väl som tema för mångvetenskapliga lärområden enligt läroplanerna för den grundläggande utbildningen och även för gymnasiets temakurser.

I genomförandet av kursens pilotförsök, den egentliga kursen och undervisningsförsöken som gällde utarbetandet av läromaterialet deltog sammanlagt 11 lärare, 20 lärarstuderande och cirka 300 elever. Kursen blev en del av magisterprogrammet i pedagogik.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet genomförde projektet. I planeringen och genomförandet av kursen deltog flera lärare på fakulteten samt lärare som arbetade i skolan.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?