Opettajaksi opiskeleville kiertotalouskurssi

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta kehitti opettajaksi opiskeleville kiertotalouskurssin ja avoimesti hyödynnettävissä olevaa kiertotalouden oppimateriaalia.

MISTÄ OLI KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta kehitti opettajaksi opiskeleville Kiertotalouden keksinnöt koulussa -kurssin (5 op). Kurssilla hyödynnettiin keksintöpedagogiikkaa osana kiertotalouden opettamista. Osana kurssia ja opetusmateriaalien kehittämistä tehtiin erilaisia opetuskokeiluita opiskelijoiden ja opettajien kanssa Viikin normaalikoulussa.

Kurssin tueksi laadittiin kiertotalouden oppimateriaalia, jota kaikki voivat avoimesti hyödyntää. Materiaali on laadittu ensisijaisesti opettajankoulutuksen opintojaksolle, mutta materiaali soveltuu myös opettajien täydennyskoulutukseen. Oppimateriaali on aiheena tiedonaloja yhdistävä ja soveltuu hyvin perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheeksi ja myös lukion teemakurssien aiheeksi.

Kurssin pilotointiin, varsinaiselle kurssille ja oppimateriaalien laadintaan liittyvien opetuskokeiluiden toteutukseen osallistui yhteensä 11 opettajaa, 20 opettajaksi opiskelevaa ja yhteensä noin 300 oppilasta. Kurssi jää osaksi kasvatustieteen maisteriohjelmaa.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta toteutti hankkeen. Kurssin suunnitteluun ja toteutukseen osallistui lisäksi useita tiedekunnan opettajia sekä koulussa toimivia opettajia. Hankkeen tuotokset leviävät Innokas-verkoston kautta.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?