Läromedel för ungdomar om cirkulär ekonomi

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

För gymnasier och yrkesläroanstalter utarbetade Novida kurser och material om cirkulär ekonomi utifrån vilka det var möjligt att genomföra kurser i cirkulär ekonomi också på andra läroanstalter.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

Novida ammattiopisto ja lukio producerade inom projektet undervisningsinnehåll för undervisning av hållbar utveckling i yrkes- och gymnasieutbildningen samt påverkade de allmänna attityderna på läroanstalten genom att göra lärarna insatta och engagerade i att inkludera hållbar utveckling och cirkulär ekonomi som en del av alla examensdelar i yrkesexamina.

Inom projektet utvecklades nätkurser för att främja hållbar utveckling (på finska) som Novidas studerande och utomstående studerande kan genomföra också efter att projektet tagit slut, så att lärare på deras egna läroanstalter leder och bedömer dem. Planer för att genomföra obligatoriska och valfria kurser som planerats och testats för närundervisning som främjar hållbar utveckling finns på Novidas webbplats (på finska).

Inom projektet producerades även gymnasiets och yrkesläroanstaltens gemensamma kurs Olipa kerran hampurilainen som testades under läsåret 2018–2019 i samarbete mellan gymnasiet och yrkesinstitutet i Loimaa. Beskrivning av kursen, tidsplan och genomförande finns på Novidas webbplats (på finska).

Genom projektet nådde man under 2018–2019 cirka 1 500 studerande och 290 lärare.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Projektet samordnade av Novida. Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi Valonia deltog i styrningen av projektet. På utbildningssidan var samarbetspartnerna Åbo universitet, Helsingfors universitet, Åbo yrkeshögskola och läroanstalter på andra stadiet. Även andra expertorganisationer och lokala företag samt Loimaa stad deltog i projektet.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?