Kiertotalous tutuksi -oppimateriaalia

Novida kokoaa kiertotalouden opetusmateriaalia julkiselle verkkosivustolle. Kokonaisuuksien pohjalta on mahdollista toteuttaa kiertotalouden kursseja myös muissa toisen asteen oppilaitoksissa.

Mistä on kyse?

Vuoden 2018 alussa toteutettavan ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä opiskelijoiden mahdollisuudet yksilöllisiin opintopolkuihin korostuvat. Samalla työpaikalla tapahtuva oppiminen tulee lisääntymään. Tämä lisää tarvetta yhteisten aineiden (kuten kielet, matemaattiset aineet, kestävä kehitys ja kiertotalous) oppimiseen uudella tavalla projektimuotoisesti, yhdessä ammatillisten aineiden kanssa. Uudistus tuo mukanaan myös uudet kestävän kehityksen kurssit.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän oppilaitos Novida – ammattiopisto ja lukio – on käynnistänyt Kiertotalous tutuksi -hankkeen marraskuussa 2017. Uuden opetusmateriaalin ja kurssien avulla hanke lisää nuorten tietämystä kiertotaloudesta, jotta he osaisivat soveltaa kiertotalousratkaisuja niin tulevassa työssään kuin myös arjessaan.

Mitä teemme?

Kartoitamme paikallisten yritysten kiertotalousosaamista ja siihen liittyviä käytäntöjä ja kokoamme niitä esimerkeiksi. Koostamme opetussisällöt ammatillisen peruskoulutuksen kursseja varten. Toteutuksessa huomioidaan mahdollisuus opintojen suorittamiseen työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä.

Pilotoimme ja tuotteistamme toisen asteen ”Olipa kerran…” -opintokokonaisuuden. Se yhdistää projektimuotoista kiertotalousopiskelua ja muiden aineiden ilmiölähtöistä opiskelua tekemällä oppimiseen lukiossa ja ammattiopistossa. Perehdytämme myös eri alojen ja aineiden opettajia kiertotalousajatteluun. Tavoitteena on, että kiertotalousnäkökulma sisältyisi kaikkeen opetukseen.

Kuka on mukana?

Hanketta koordinoi Novida. Hankkeen ohjaukseen osallistuu Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia. Koulutuspuolelta kumppaneina ovat Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja toisen asteen oppilaitoksia. Mukana hankkeessa on myös muita asiantuntijaorganisaatioita ja paikallisia yrityksiä sekä Loimaan kaupunki.

Missä mennään?

Opetussisällöt kootaan ja pilotoidaan lukuvuoden 2017–2018 aikana. Lukuvuoden 2018–2019 aikana materiaalit otetaan laajempaan käyttöön ja toteutusta täydennetään saadun palautteen perusteella.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja tulevista opetussisällöistä ja niiden liittämisestä osaksi opetusta löydät Novidan verkkosivuilta: www.novida.fi/ammattiopisto/hankkeet/ammatillinen-peruskoulutus/

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?