Kiertotalous tutuksi -oppimateriaalia

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Novida kehitti lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin kiertotalouden kursseja ja materiaaleja, joiden pohjalta on mahdollista toteuttaa kiertotalouden kursseja myös muissa oppilaitoksissa.

MISTÄ OLI KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Ammattiopisto ja lukio Novida tuotti hankkeessa opetussisältöjä kestävän kehityksen opettamiseen ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa sekä vaikutti oppilaitoksen yleiseen asenneilmastoon perehdyttämällä ja sitouttamalla opettajia kestävän kehityksen ja kiertotalousteeman sisällyttämiseen osaksi ammatillisten perustutkintojen kaikkia tutkinnon osia.

Hankkeessa kehitettiin Kestävän kehityksen edistämisen verkkokursseja, joita Novidan opiskelijat ja ulkopuoliset opiskelijat voivat suorittaa myös hankkeen päättymisen jälkeen oman oppilaitoksensa opettajan ohjaamana ja arvioimana. Kestävän kehityksen edistämisen lähiopetusta varten suunnitellut ja pilotoidut pakollisen ja valinnaisen kurssin toteutussuunnitelmat löytyvät Novidan verkkosivuilta.

Hankkeessa tuotettiin myös lukion ja ammattioppilaitoksen yhteinen Olipa kerran hampurilainen -kurssi, joka pilotoitiin lukuvuoden 2018-2019 aikana lukion ja ammattiopiston yhteistyönä Loimaalla. Kurssin kuvaus, aikataulu ja toteutus löytyvät Novidan verkkosivuilta.

Hankkeen kautta tavoitettiin vuosina 2018-2019 noin 1500 opiskelijaa ja 290 opettajaa.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Hanketta koordinoi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän oppilaitos Novida. Hankkeen ohjaukseen osallistui Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia. Koulutuspuolelta kumppaneina olivat Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja toisen asteen oppilaitoksia. Mukana hankkeessa oli myös muita asiantuntijaorganisaatioita ja paikallisia yrityksiä sekä Loimaan kaupunki.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?