Metodpaket till undervisningen i cirkulär ekonomi

Avslutat projekt 11/2017 – 12/2018

Yrkeshögskolorna i Åbo, Lahtis och Tammerfors utvecklade för undervisning av cirkulär ekonomi en metodhandbok som alla läroanstalter kan fritt utnyttja.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet ordnades ett pilotförsök för undervisning av cirkulär ekonomi med hjälp av olika metoder i olika studiehelheter. Projektet nådde sammanlagt 250 lärare och 680 studerande vid yrkeshögskolor.

Dessutom utvecklades i projektet för läroanstalter en konkret metodhandbok (på finska) om undervisning i cirkulär ekonomi. Man utvecklade och systematiserade för handboken existerande pedagogiska metoder för cirkulär ekonomi i sektorsövergripande grupper i samarbete med intressentgrupper och de yrkeshögskolor som deltog i projektet.

Handboken presenterar tre metoder för att undervisa om cirkulär ekonomi. Vem som helst som arbetar med studerande kan oberoende av bakgrund börja använda metoderna. Gemensamt för metoderna är att de är sektorsövergripande, projektbaserade och arbetslivsorienterade. Metoderna har utvecklats för högskolor, men de kan också användas i utbildningar på andra stadiet.

Som resultat av projektet har cirkulär ekonomi spridit sig som en tanke och innehåll till alla utbildningsområden i yrkeshögskolorna i Lahtisregionen samt utsetts som ett av spetsområdena för LAMK.

Du kan läsa mer om projektet på Åbo yrkeshögskolas webbplats (på finska).

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. De huvudsakliga genomförarna av projektet var Åbo yrkeshögskola, Lahtis yrkeshögskola och Tammerfors yrkeshögskola. Partnerskolor var Savonia yrkeshögskola, Vasa yrkeshögskola och Uleåborgs yrkeshögskola. Åbo yrkeshögskola samordnade projektet. Projektet genomförde med stöd från Sitra och egenfinansiering från högskolorna.

Kontakta oss

Vad handlar det om?