Menetelmäopas kiertotalousopetukseen

Päättynyt hanke 11/2017 – 12/2018

Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakoulut kehittivät kiertotalouden opetukseen menetelmäoppaan, jota kaikki oppilaitokset voivat hyödyntää vapaasti.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa pilotoitiin kiertotalouden opettamista erilaisten menetelmien avulla eri opintokokonaisuuksissa. Hankkeessa tavoitettiin yhteensä 250 opettajaa sekä 680 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Hankkeessa kehitettiin lisäksi konkreettinen menetelmäopas kiertotalouden opettamisesta oppilaitosten käyttöön. Oppaaseen kehitettiin ja systematisoitiin olemassa olevaa kiertotalouden pedagogisia menetelmiä monialaisissa ryhmissä yhteistyössä sidosryhmien ja hankkeessa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Oppaassa esitellään kolme menetelmää kiertotalouden opettamiseen. Menetelmät voi ottaa käyttöön kuka tahansa opiskelijoiden kanssa työskentelevä taustasta riippumatta. Menetelmiä yhdistää monialaisuus, projektimaisuus ja työelämälähtöisyys Menetelmät on kehitetty korkeakouluille, mutta niitä voi käyttää myös toisen asteen koulutuksessa.

Hankkeen tuloksena kiertotalous on levinnyt ajatuksena ja sisältönä lähes kaikille Lahden seudun ammattikorkeakoulun koulutusaloille sekä valittu yhdeksi LAMKin kärkialoista.

Voit lukea hankkeesta lisää Turun AMK:n verkkosivuilla.

Kuka oli mukana?

Hankkeen toteuttivat Turun ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Kumppanikorkeakouluja olivat Savonia ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Turun AMK koordinoi hanketta. Hanke toteutettiin Sitran tuella ja korkeakoulujen omarahoituksella. Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?