Menetelmiä kiertotalousopetukseen

Kiertotalous pitää saada osaksi kaikkea opetusta, olipa kyseessä ala kuin ala. Kehitämme tähän hyvät välineet ja jaamme ne kaikkien käyttöön.

Mistä on kyse?

Kiertotalouden oppiminen on helpointa tekemisen kautta. Opiskelijat tarvitsevat lisää ryhmätyötaitoja ja monialaisuutta sekä parempia valmiuksia oppimisen ja tiedonhakuun. Olemme kokeilleet näiden parempaa toteutusta muun muassa Turun ammattikorkeakoulun (Turku AMK), Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kiertotalousmoduuleissa. Niissä kertynyttä osaamista levitetään tässä hankkeessa muidenkin hyödyksi luomalla menetelmäpaketit suomalaisten ja kansainvälisten oppilaitosten käyttöön. Menetelmäpaketit kuvaavat toimivaksi todennetut innovatiiviset opetusmenetelmät innostavina oppaina, videoina ja sanallisina kuvauksina.

Mitä teemme?

Hanke jakautuu neljään toisiaan tukevaan työpakettiin. Työpaketeissa tarkastellaan olemassa olevia kiertotalousmoduuleja ja niissä käytettyjä hyviä käytänteitä, joita jalostetaan edelleen ja kehitetään kokonaan uusia. Valittujen käytänteiden perusteella suunnitellaan tarvittavat käytännön toimenpiteet.

Suunnitellut oppimismenetelmät pilotoidaan valituille LAMK:n, TAMK:n ja Turku AMK:n sekä kumppanikorkeakoulujen opiskelijoille. Materiaalit ja menetelmät lanseerataan myöhemmin hankkeen aikana kaikille koulutusasteille. Opiskelijat ovat mukana luomassa työpakettien sisältöjä ja arvioimassa menetelmien toimivuutta.

Kuka on mukana?

Hankkeen päätoteuttajia ovat Turun ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Kumppanikorkeakouluja ovat Savonia ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Turun AMK koordinoi hanketta. Hanke toteutetaan Sitran tuella ja korkeakoulujen omarahoituksella.

Missä mennään?

Hanke käynnistyy marraskuussa 2017. Olemassa olevia toimintatapoja tarkastellaan alkuvuoden 2018 aikana. Keväällä 2018 suunnitellaan ja pilotoidaan käytännön toimenpiteitä. Materiaalit tuotetaan ja julkaistaan helmikuussa 2019.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja pilotoitavista opinnoista löydät esimerkiksi Turun AMK:n sivuilta.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?