Multiprofessionell studiehelhet i cirkulär ekonomi

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Fem finländska universitet utvecklade en studiehelhet om cirkulär ekonomi som fördjupar kunskaperna om cirkulär ekonomi hos studerande i olika universitet och områden.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet utvecklades i samarbete mellan universitet en biämneshelhet om cirkulär ekonomi (på engelska). Med hjälp av kurserna uppmuntrades studerande till dialog med kursens studerande som representerar olika områden.

Kurserna var:

Läs mer om biämneshelheten på Aalto-universitetets webbplats (på engelska).

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Studiehelheten genomförde som ett samarbete mellan Aalto-universitetets högskola för kemiteknik och Handelshögskolan vid Aalto-universitetet, avdelningen för kemi vid Helsingfors universitet, institutionen för historia och geografi vid Östra Finlands universitet, School of Engineering Science vid Villmanstrands tekniska universitet och enheten för miljö- och kemiteknik vid Uleåborgs universitet.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?