Monialainen opintokokonaisuus kiertotaloudesta

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Viisi suomalaista yliopistoa kehittivät kiertotalouden opintokokonaisuuden, joka syventää eri yliopistojen ja eri alojen opiskelijoiden asiantuntemusta kiertotaloudesta.

MISTÄ OLI KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa kehitettiin yliopistojen yhteistyössä sivuainekokonaisuus kiertotaloudesta. Kurssien avulla kannustettiin opiskelijoita vuoropuheluun kurssilla olevien eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Kurssit olivat:

Tutustu sivuainekokonaisuuteen Aalto-yliopiston sivuilla.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Opintokokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun ja kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston kemian laitoksen, Itä-Suomen yliopiston historian- ja maantieteiden laitoksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Sciencen sekä Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan yksikön kanssa. Aalto-yliopiston opettaja Emmi Ollilaan (emmi.ollila(at)aalto.fi) voi olla yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja hankkeesta.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?