Siirry suoraan sisältöön

Monialainen opintokokonaisuus kiertotaloudesta

Viisi suomalaista yliopistoa kehittävät kiertotalouden monialaista opintokokonaisuutta, joka tarjoaa eri yliopistojen opiskelijoille uusia näkökulmia kiertotalouteen ja mahdollisuuksia syventää asiantuntemustaan omalla alallaan.

MISTÄ ON KYSE?

Tarvitsemme nuoria ennakkoluulottomia osaajia, jotka osaavat toimia kaikilla eri kiertotalouden tasoilla ja pystyvät tekemään yhteistyötä niin teollisuuden edustajien, päättäjien, tutkimuslaitosten kuin järjestöjenkin kanssa. Osaamisen kehittymisen mahdollistaa uusi, monipuolinen kiertotalouden sivuainekokonaisuus, jota viisi yliopistoa kehittävät ja kokeilevat yhteistyössä.

Mitä teemme?

Opintokokonaisuuden kurssit suunnitellaan sisältämään useita eri kiertotalouden näkökulmia sekä hyödyntämään uusimpia pedagogisia opetusmenetelmiä ja mahdollisuuksien mukaan etäopetusta. Kurssien avulla kannustetaan opiskelijoita vuoropuheluun kurssilla olevien eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan yhdeksää kurssia:

  • Circular Economy Design Forum, 5 opintopistettä (op) (Aalto-yliopistossa)
  • Metal Recycling Technologies, 5 op (Aalto-yliopistossa)
  • Materials for Renewable Energy, 5 op (Aalto-yliopistossa)
  • Kestävä kehitys opetuksessa, 5 op (Helsingin yliopistossa)
  • Biorefineries, 5 op (Lappeenrannan yliopistossa)
  • Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy, 5 op (Lappeenrannan ja Oulun yliopistoissa)
  • Environmental chemistry and ecology, 5 op (Oulun yliopistossa)
  • Environmental Load of Industry, 5 op (Oulun yliopistossa)
  • Kiertotalouden politiikka, oikeus ja yhdyskunnat, 5 op (Itä-Suomen yliopistossa)

Kuka on mukana?

Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun ja kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston kemian laitoksen, Itä-Suomen yliopiston historian- ja maantieteiden laitoksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Sciencen sekä Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan yksikön kanssa.

Missä mennään?

Yhteistyöhanke käynnistyi maaliskuussa 2018. Seuraavaksi kukin yliopisto siirtyy suunnittelemaan ja kehittämään kurssejaan opintokokonaisuuteen sopiviksi yhteistyössä toistensa kanssa. Kehitystyössä huomioidaan erityisesti verkko-oppimisen ja sulautetun oppimisen tarpeet. Kun kurssit voidaan suorittaa kontaktiopetuksena, verkkokurssina tai näiden yhdistelmänä, opiskelijoiden liikkuvuus yliopistojen välillä helpottuu.

Miten osaksi opetusta?

Voit olla suoraan yhteydessä Aalto-yliopiston opettajaan Emmi Ollilaan emmi.ollila@aalto.fi tai lukea lisää kurssin omilta sivuilta.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?