Offentliga anskaffningar är accelerator för cirkulär ekonomi

Vi accelererar och sparrar kommunernas anskaffningar till en cirkulär ekonomi. Då god praxis sprids startar en revolution av hållbarhet inom byggande, mobilitet och mattjänster.

VAD HANDLAR DET OM?

Värdet på offentliga upphandlingar i kommuner uppgår varje år till närmare 20 miljarder euro. Hur kommuner främjar lösningar som gynnar cirkulär ekonomi samt cleantechverksamhet har stor betydelse på marknaden. Främjande av koldioxidsnål och cirkulär ekonomi är nödvändigt för att minska användningen av naturresurser och tygla klimatförändringen. Utöver miljöfördelar kan man samtidigt uppnå betydande ekonomiska och sociala fördelar.

Inom offentliga upphandlingar är man inte medveten om dessa mål och fördelar i ett tillräckligt tidigt skede eller inte alls. För att främja cirkulär ekonomi och koldioxidsnålhet i offentliga anskaffningar krävs ett utvecklingsinriktat grepp om praxis, bättre igenkännande av fördelar och synliggörande av fördelar.

Vad gör vi?

Projektet knyter målen för cirkulär ekonomi till offentliga anskaffningar och bedömer fördelarna under hela livscykeln vid planering av anskaffningar. I projektet söks lämpliga anskaffningsobjekt och gemensamma anskaffningsbehov som kan innehålla möjlighet till koldioxidsnål och cirkulär ekonomi. Spetsteman är byggande, trafik och transport samt offentliga mattjänster.

En expertgrupp bedömer objektens kostnads- och miljöfördelar, sammanställer förslag till fortsatta åtgärder och driver på beredning av konkurrensutsättning i sparrningsverkstäder och genom marknadsdialog. Inom projektet lotsas samprojekt i en nationellt betydande storleksklass samt finansinstrument för koldioxidsnål och cirkulär ekonomi presenteras för de som gör anskaffningar.

Arbetet tar sikte på att sprida god praxis från testfas till permanent verksamhet. Exempel och fördelar i projektet offentliggörs på nätet så alla kan dra fördel av dessa.

Vem är med?

För verksamheten inom projektet ansvarar Finlands miljöcentral.  Samarbetspartner är Inspira Oy och KL-Kuntahankinnat. Acceleratorn samarbetar med Kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO), som kommer att grundas i Finland.

Vad är på gång?

Inom projektet söktes under våren 2018 objekt och övrigt som passar som anskaffning med tanke på lägre cirkulär ekonomi, varefter en ingående bedömning av objekten följde.  Sparrningen inleddes våren 2018 och fortsätter till våren 2019. Den första stora samanskaffningen som gäller el- och biogasbilar ordnas år 2018. Projektet pågår fram till augusti 2019.

KONTAKTA OSS

personer
Laura Järvinen
Ledande Expert, Biodiversitet och vardag
personer
Samuli Laita
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?