Siirry suoraan sisältöön

Julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämö

Kiihdytämme ja sparraamme kuntien vähähiilisyys- ja kiertotaloushankintoja. Hyvien käytäntöjen levittämisestä alkaa kestävän rakentamisen, liikkumisen ja ruokapalveluiden vallankumous.

MISTÄ ON KYSE?

Kuntien tekemien julkisten hankintojen arvo on vuosittain lähes 20 miljardia euroa. Sillä, miten kunnat edistävät vähähiilisiä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja sekä cleantech-liiketoimintaa on suuri merkitys markkinoilla. Vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen on välttämätöntä luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ympäristöhyötyjen lisäksi voidaan samaan aikaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä.

Julkisissa hankinnoissa näitä tavoitteita ja hyötyjä ei vielä tiedosteta riittävän aikaisessa vaiheessa tai lainkaan. Kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistäminen julkisissa hankinnoissa vaatii käytäntöjä kehittävää otetta, hyötyjen parempaa tunnistamista ja niiden tekemistä toimijoille näkyviksi.

Mitä teemme?

Kiihdyttämö-hanke liittää vähähiilisyyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa etsitään sopivia hankintakohteita ja yhteisiä hankintatarpeita, joihin voi sisältyä vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuus. Kärkiteemoina ovat rakentaminen, liikenne ja kuljetukset sekä julkiset ruokapalvelut.

Asiantuntijatyöryhmä arvioi kohteiden kustannus- ja ympäristöhyötyjä, kokoaa jatkotoimenpide-ehdotukset ja vauhdittaa kilpailutuksen valmistelua sparraustyöpajoissa ja markkinavuoropuhelun keinoin. Hankkeessa myös luotsataan kansallisesti merkittävän kokoluokan yhteishankintoja sekä tehdään vähähiilisten ja kiertotaloushankintojen rahoitusinstrumentteja hankkijoille tutuiksi.

Työ tähtää hyvien käytäntöjen levittämiseen kokeiluasteelta pysyviksi toimintatavoiksi. Hankkeen esimerkit ja niiden hyödyt julkaistaan verkossa kaikkien hyödynnettäviksi.

Kuka on mukana?

Kiihdyttämö-hankkeen toiminnasta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). Yhteistyökumppaneina ovat Inspira Oy ja KL-Kuntahankinnat. Kiihdyttämö tekee yhteistyötä Suomeen perustettavan Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen (KEINO) kanssa.

Missä mennään?

Hankkeessa on valittu kymmenen vähähiilistä kiertotaloushankintaa kiihdyttämöön kevään 2018 aikana:

Näiden hankintojen sparraukset ovat alkaneet ja jatkuvat kevääseen 2019. Hanke kestää elokuulle 2019.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vain!

Mistä on kyse?