Pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi byggs inte upp utan kompetenta aktörer. Sitras finansieringsansökan för pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi är öppen för yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande 1.2.2021–30.3.2021.

Vad är det fråga om?

Den ekonomiska omvälvningen mot en kolneutral cirkulär ekonomi pågår redan, och tempot bara ökar. Förändringen påverkar oss alla, eftersom den cirkulära ekonomin till exempel förändrar arbetet och kompetensbehov i anknytning till det. Det uppstår nya jobb, en del jobb försvinner och innehållen i många jobb förändras.

Förändringen förutsätter att kompetensen uppdateras i olika branscher, på olika utbildningsstadier och vid sidan av arbetet, så att det i fortsättningen också ska finnas ordentliga jobb åt alla och så att alla kan hänga med i förändringen. Detta kallas för en rättvis övergång. Det är också fråga om konkurrenskraft. Cirkulär ekonomi byggs inte upp utan kompetenta aktörer.

Särskilt i yrkesutbildningen och det kontinuerliga lärandet behövs nya lösningar som yrkesmänniskor i olika branscher kan använda för att i fortsättningen tillämpa principerna för en kolneutral cirkulär ekonomi i sitt eget arbete.

Vi vet emellertid inte ännu exakt hurdan slags kompetens som behövs i framtiden i olika yrken, på utbildningsstadier och i cirkulärekonomiska processer eller vilket sätt att undervisa sådana färdigheter som vore det bästa.

För att svara på dessa frågor öppnar Sitra en finansieringsansökan för yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande. Vårt mål är att öka kompetensen inom kolneutral cirkulär ekonomi i teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn.

De valda sektorerna har en stor betydelse för sysselsättningen i Finland och en betydande cirkulärekonomisk potential. De valda sektorerna kan för sin del bidra till att bromsa upp klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden, och de har alla redan tagit steg mot en kolneutral cirkulär ekonomi till exempel i de färdplaner för koldioxidsnålhet som de har tagit fram.

Vi söker utbildningsprojekt som

  1. identifierar det konkreta kompetensbehovet med anknytning till en kolneutral cirkulär ekonomi och en lösningsidé som kan användas för att trovärdigt och på nya sätt tillgodose behovet av ny kunskap
  2. genomförs i samarbete till exempel med andra läroanstalter, företag, den offentliga förvaltningen, kommunorganisationerna eller andra relevanta instanser
  3. erbjuder möjligheten att skapa kontinuerlig verksamhet och vars lärdomar kan ges en stor spridning till exempel i andra läroanstalter.

Hur deltar man?

Finansieringsansökan är öppen för yrkesläroanstalter och organisationer som erbjuder innehåll för kontinuerligt lärande, såsom högskolor, institut och andra motsvarande aktörer. Ansökningstiden är 1.2.2021–31.3.2021.

Projekt som finansieras kan till exempel vara en ny kurs som gäller cirkulär ekonomi i en yrkesläroanstalt, en fortbildningshelhet för en viss yrkesgrupp, ett försök som genomförs i samarbete med företag eller innovativt undervisningsmaterial.

Den maximala finansieringen är 200 000 euro per utvald sökande. Syftet är att utse 1–3 sökande från alla tre branscher inom projektet, dvs. teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn. Storleken på det stöd som Sitra beviljar är 100 procent av hela projektets finansiering, dvs. det förutsätts ingen självfinansieringsandel.

Ansökan lämnas in med en elektronisk ansökningsblankett. Experter vid Sitra och de yrkesförbund och branschorganisationer som representerar de valda branscherna väljer vilka projekt som ska finansieras senast 30.4.2021.

Läs mer om ansökan och urvalskriterierna.

Tidsplan

2–3/2021
Finansieringsansökan

Finansieringsansökan är öppen för yrkesläroanstalter och organisationer som erbjuder innehåll för kontinuerligt lärande, såsom högskolor, institut och andra motsvarande aktörer. Vi ordnar åt intresserade sökande tre informationswebbinarier där experter svarar på frågor som gäller ansökan.

4/2021
Val

Ansökningarna bedöms i en ansökningsprocess med två etapper. Valen görs av Sitras och de deltagande organisationernas experter. Läs med om ansökningsprocessen och urvalskriterierna. Valen om vilka projekt som ska finansieras görs senast 30.4.2021.

5–6/2021
Projekt- och finansieringsplaner

De valda projekten preciserar sina projektplaner. Projektplanerna och finansieringsplanerna behandlas under maj–juni 2021.

7/2021–3/2022
Pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi

Projekten genomförs under hösten 2021 och vintern 2022. Projekten ska sluta senast 31.3.2022.

4/2022–6/2022
Slutrapporter

Projektens slutrapporter lämnas in senast 29.4.2022. Sitra utarbetar en sammanfattning över pilotprojekten för utbildning. Sammanfattningen gör de lärdomar som samlats in om utveckling av cirkulärekonomisk kompetens tillgängliga för alla.

Med vem?

Sitras experter har i förberedelseskedet av finansieringsansökan samarbetat med representanter för följande organisationer: Fackförbundet Pro, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Ingenjörsförbundet, Kemiindustrin, Teknikens akademiker TEK, Teknologiindustrin, Industrifacket, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Byggnadsförbundet och Byggnadsindustrin.

De läroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande som utses under våren 2021 ansvarar för genomförandet av utbildningspilotprojekten.

Läs mer

Kuvituskuva
artiklar

Finansieringsansökan för pilotprojekt i yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande för utbildning i cirkulär ekonomi

Kuvituskuva
artiklar

Frågor och svar om finansieringsansökan för pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi

Kontakta oss

personer
Eero Jalava
Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Laura Järvinen
Ledande Expert, Natur och vardag
personer
Antti Lehtinen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?