Kiertotalouden koulutuspilotit

Kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä. Sitran rahoitushaku kiertotalouden koulutuspiloteille on avoinna ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen toimijoille 29.1.–31.3.

Osallistu rahoitushakuun

Mistä on kyse?

Talouden murros kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on jo käynnissä, ja vauhti vain kiihtyy. Muutos koskettaa meitä kaikkia, sillä kiertotalous muuttaa esimerkiksi työtä ja niihin liittyviä osaamistarpeita. Uusia töitä syntyy, osa töistä häviää ja monen työn sisällöt muuttuvat.

Muutos vaatii osaamisen päivittämistä eri aloilla, eri koulutusasteilla ja työn ohessa, jotta kunnollisia töitä riittää jatkossakin kaikille ja kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Tätä kutsutaan reiluksi siirtymäksi. Kyse on myös kilpailukyvystä. Kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä.

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa tarvitaan uusia ratkaisuja, joiden avulla eri alojen ammattilaiset osaavat jatkossa soveltaa hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa työssään.

Emme kuitenkaan vielä tiedä tarkkaan, millaista osaamista eri ammateissa, koulutusasteilla ja kiertotalousprosesseissa tarvitaan tulevaisuudessa, tai millä tavalla näitä taitoja olisi parasta opettaa.

Vastatakseen näihin kysymyksiin Sitra avaa rahoitushaun ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen toimijoille. Tavoitteenamme on lisätä hiilineutraalin kiertotalouden osaamista teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla.

Valituilla sektoreilla on suuri merkitys Suomen työllisyyteen ja huomattava kiertotalouspotentiaali. Valitut sektorit voivat osaltaan ratkaista ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon hillintää, ja ne kaikki ovat jo ottaneet askeleita kohti hiilineutraalia kiertotaloutta esimerkiksi tekemissään vähähiilitiekartoissa.

Etsimme koulutushankkeita, jotka

  • lisäävät hiilineutraalin kiertotalouden osaamista teknologiasektorilla, kemian alalla tai rakennussektorilla
  • tunnistavat hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyvän konkreettisen osaamistarpeen sekä ratkaisuidean, jolla osaamistarvetta saadaan kurottua umpeen uskottavasti ja uudenlaisilla tavoilla
  • toteutetaan yhteistyössä esimerkiksi muiden oppilaitosten, yritysten, julkishallinnon, kuntaorganisaatioiden tai muiden relevanttien tahojen kanssa
  • tarjoavat mahdollisuuden luoda jatkuvaa toimintaa, ja joiden oppeja voidaan levittää laajasti esimerkiksi muihin oppilaitoksiin.

Miten mukaan?

Rahoitushaku on avoinna ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen sisältöjä tarjoaville organisaatiolle, kuten korkeakouluille, opistoille ja muille vastaaville toimijoille. Hakuaika on 1.2.2021–31.3.2021.

Rahoitettava hanke voi olla esimerkiksi uusi, kiertotalouteen liittyvä kurssi ammatillisessa oppilaitoksessa, tietyn ammattiryhmän täydennyskoulutuskokonaisuus, yritysyhteistyössä toteutettu kokeilu tai innovatiivinen opetusmateriaali.

Rahoituksen enimmäismäärä 200 000 euroa per valittu hanke. Rahoitettavia hankkeita pyritään valitsemaan 1–3 jokaiselta kolmelta hankkeen piirissä olevalta toimialalta, eli teknologiasektorilta, kemian alalta ja rakennussektorilta. Sitran myöntämän tuen suuruus on 100 % koko hankkeen rahoituksesta, eli omarahoitusosuutta ei edellytetä

Mukaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Sitran sekä valittuja toimialoja edustavien ammattiliittojen ja toimialajärjestöjen asiantuntijat valitsevat rahoitettavat hankkeet 30.4.2021 mennessä.

Lue lisää rahoitushausta ja valintakriteereistä.

Aikataulu

2–3/2021
Rahoitushaku

Rahoitushaku on avoinna ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen sisältöjä tarjoaville organisaatiollekuten korkeakouluille, opistoille ja muille vastaaville toimijoille 29.1.-31.3.

Järjestämme kiinnostuneille hakijoille kolme infowebinaaria, joissa asiantuntijat vastaavat hakua koskeviin kysymyksiin. 

4/2021
Valinnat

Hakemukset arvioidaan kaksivaiheisessa hakuprosessissa. Valinnat tekevät Sitran ja mukana olevien järjestöjen asiantuntijat. Lue lisää hakuprosessista ja valintakriteereistä. 

Valinnat rahoitettavista hankkeista tehdään 30.4.2021 mennessä. 

5–6/2021
Hankesuunnitelmat ja rahoitussopimukset

Valitut hankkeet tarkentavat hankesuunnitelmiaan. Hankesuunnitelmat ja rahoitussopimukset käsitellään touko-kesäkuun 2021 aikana. 

7/2021–3/2022
Kiertotalouden koulutuspilotit

Hankkeet toteutetaan syksyn 2021 ja talven 2022 aikana. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.3.2022. 

4/2022–6/2022
Loppuraportit

Hankkeiden loppuraportit palautetaan 29.4.2022 mennessä. Sitra laatii koulutuspiloteista koosteen, jossa kiertotalousosaamisen kehittämisestä kertyneet opit jaetaan kaikkien käytettäviksi. 

Kenen kanssa?

Sitran asiantuntijat ovat tehneet rahoitushaun valmisteluvaiheessa yhteistyötä seuraavien järjestöjen edustajien kanssa: Ammattiliitto Pro, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Insinööriliitto, KemianteollisuusTekniikan Akateemiset TEK, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Rakennusliitto sekä Rakennusteollisuus. 

Keväällä 2021 valittavat ammatilliset oppilaitokset ja jatkuvan opetuksen toimijat vastaavat koulutuspilottien toteutuksesta. 

Lue lisää

Ota yhteyttä

...ja kysy lisää!

Mistä on kyse?