Kiertotalouden koulutuspilotit

Päättynyt hanke 2/2021 – 6/2022

Kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä. Sitra rahoitti neljää ammatillisen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen koulutuspilottia.

Rahoitetut hankkeet

Tutustu pilottihankkeisiin

Poranteriä
caset

Kiertotalousosaamista konepajoille ja niiden alihankkijoille 

Rakennustyömaan nosturi
caset

Verkkokoulutus auttaa ymmärtämään rakentamisen kiertotaloutta

caset

Miltä näyttää tulevaisuuden purkutyöosaaja? 

Laboratoriopullo, jonka ympärillä kiertotalousrengas.
caset

Kemianalan kiertotalousosaamista Keski-Pohjanmaalle 

Mistä on kyse?

Talouden murros kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on jo käynnissä, ja vauhti vain kiihtyy. Muutos koskettaa meitä kaikkia, sillä kiertotalous muuttaa esimerkiksi työtä ja niihin liittyviä osaamistarpeita. Uusia töitä syntyy, osa töistä häviää ja monen työn sisällöt muuttuvat.

Muutos vaatii osaamisen päivittämistä eri aloilla, eri koulutusasteilla ja työn ohessa, jotta kunnollisia töitä riittää jatkossakin kaikille ja kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Tätä kutsutaan reiluksi siirtymäksi. Kyse on myös kilpailukyvystä. Kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä.

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa tarvitaan uusia ratkaisuja, joiden avulla eri alojen ammattilaiset osaavat jatkossa soveltaa hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa työssään.

Emme kuitenkaan vielä tiedä tarkkaan, millaista osaamista eri ammateissa, koulutusasteilla ja kiertotalousprosesseissa tarvitaan tulevaisuudessa, tai millä tavalla näitä taitoja olisi parasta opettaa.

Mitä saatiin aikaan?

Vastatakseen näihin kysymyksiin Sitra avasi rahoitushaun ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen toimijoille. Tavoitteena oli lisätä hiilineutraalin kiertotalouden osaamista teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla.

Valituilla sektoreilla on suuri merkitys Suomen työllisyyteen ja huomattava kiertotalouspotentiaali. Sektorit voivat osaltaan ratkaista ilmastokriisiä ja luontokatoa, ja ne kaikki ovat jo ottaneet askeleita kohti hiilineutraalia kiertotaloutta esimerkiksi tekemissään vähähiilitiekartoissa.

Miten hankkeet valittiin?

Rahoitushaku oli avoinna ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen sisältöjä tarjoaville organisaatiolle, kuten korkeakouluille, opistoille ja muille vastaaville toimijoille. Hakuaika oli 1.2.2021–31.3.2021.

Haussa etsittiin koulutushankkeita, jotka

Rahoitettava hanke saattoi olla esimerkiksi uusi, kiertotalouteen liittyvä kurssi ammatillisessa oppilaitoksessa, tietyn ammattiryhmän täydennyskoulutuskokonaisuus, yritysyhteistyössä toteutettu kokeilu tai innovatiivinen opetusmateriaali. Rahoituksen enimmäismäärä oli 200 000 euroa per valittu hanke. Valinnat rahoitettavista hankkeista tekivät Sitran sekä valittuja toimialoja edustavien ammattiliittojen ja toimialajärjestöjen asiantuntijat.

Aikataulu

2–3/2021
Rahoitushaku

Rahoitushaku oli avoinna ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen sisältöjä tarjoaville organisaatiolle, kuten korkeakouluille, opistoille ja muille vastaaville toimijoille 29.1.-31.3. Järjestimme kiinnostuneille hakijoille kolme infowebinaaria, joissa asiantuntijat vastaavat hakua koskeviin kysymyksiin. 

4/2021
Valinnat

Hakemukset arvioitiin kaksivaiheisessa hakuprosessissa. Valinnat tekivät Sitran ja mukana olevien järjestöjen asiantuntijat.

5–6/2021
Hankesuunnitelmat ja rahoitussopimukset

Valitut hankkeet tarkensivat hankesuunnitelmiaan. Hankesuunnitelmat ja rahoitussopimukset käsiteltiin touko-kesäkuun 2021 aikana. 

7/2021–3/2022
Kiertotalouden koulutuspilotit

Hankkeet toteutettiin syksyn 2021 ja talven 2022 aikana. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.3.2022. 

4/2022–6/2022
Loppuraportit

Hankkeiden loppuraportit palautettiin 29.4.2022 mennessä.

Keitä oli mukana?

Sitran asiantuntijat tekivät rahoitushaun valmisteluvaiheessa yhteistyötä seuraavien järjestöjen edustajien kanssa: Ammattiliitto Pro, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Insinööriliitto, KemianteollisuusTekniikan Akateemiset TEK, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Rakennusliitto sekä Rakennusteollisuus. 

Lue lisää

Kuvituskuva
uutiset

Sitra rahoittaa neljää kiertotalouden koulutuspilottia, tavoitteena uutta osaamista ja kilpailukykyä

Kuvituskuva
uutiset

Sitra avaa rahoitushaun ammatillisten oppilaitosten ja jatkuvan oppimisen toimijoiden kiertotalouden koulutuspiloteille

Kuvituskuva
Haku

Kiertotalouden koulutuspilottien rahoitushaku ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen toimijoille

Kuvituskuva
Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia kiertotalouden koulutuspilottien rahoitushausta

Ota yhteyttä

…ja kysy lisää!

ihmiset
Eero Jalava
Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Laura Järvinen
Johtava asiantuntija, Luonto ja arki
ihmiset
Antti Lehtinen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?