Effektacceleratorn

Sitras Effektaccelerator hjälper företag och organisationer att bli mer effektiva som samhällsförändrare.

VAD HANDLAR DET OM?

Effektacceleratorn sparrar företag och organisationer som utövar näringsverksamhet att utveckla den samhällspåverkan deras tjänster har och samtidigt deras placerings- och finansieringsberedskap.

Vad gör vi?

Den fjärde Effektacceleratorn ordnades i mars–maj 2017. Till den väljs tio deltagare ut som hittar lösningar på följande samhällsutmaningar:

Acceleratorn är ett intensivt utbildnings- och mentorskapsprogram som pågår i cirka två månader. Utöver utbildningen som är gemensam för alla får varje deltagare en individuell studieplan och -stig. Tyngdpunkten i utbildningen och mentorskapet ligger på att beskriva och mäta effektkedjorna, bygga upp resultatbaserad förtjänstlogik samt stärka finansierings- och investeringsberedskaperna.

Vilka är med?

Deltagarna väljs ut utifrån erfarenhet. De samarbetspartner Sitra har valt ansvarar för utbildningens innehåll och mentorskapen. Våren 2017 har Sitra valt ut expert- och utbildningsorganisationerna Impactor Consulting Osk och Etula Group Oy till att ansvara för genomförandet av acceleratorn. Effektacceleratorn hjälper också till att skapa nya kanaler mellan deltagarna och investerarna, bland annat i nära samarbete med FiBAN.

Cirka 30 företag och organisationer har deltagit i de tidigare acceleratorerna.

KONTAKTA OSS

personer
Mika Pyykkö

Vad handlar det om?