Vaikuttavuuden Boot Camp

Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajat auttoivat yrityksiä ja järjestöjä kehittymään entistä vaikuttavammiksi muutosagenteiksi. Vuonna 2020 Sitran työtä jatkavat Impact Club Accelerator ja Impact StartUp.

MISTÄ ON KYSE?

Mitä teimme?

Sitra tuotti vuosina 2018 – 2019  sarjan Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajoja, jotka auttoivat yrityksiä ja elinkeinotoimintaa harjoittavia järjestöjä kehittämään palveluidensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tarjolla oli kolme eritasoista työpajaa, jotka pohjasivat Sitran vuosina 2015 – 2017 järjestämiin Vaikuttavuuskiihdyttämöihin.

Tutustu työpajojen sisältöihin ja koulutusmateriaaleihin.

 • Työpaja 1: Vaikuttavuuden ABC
  Syventää vaikuttavuusajattelua ja tarjoaa eväitä vaikuttavuuden mallintamisen.
  Tutustu työpajan aineistoihin.
 • Työpaja 2: Vaikuttavuuden todentaminen
  Painopiste on vaikuttavuuden mallintamisessa ja mittaamisessa. Hyödyllinen yritykselle tai järjestölle, jonka vaikutusketju on jo kuvattu.
  Tutustu työpajan aineistoihin.
 • Työpaja 3: Liiketoiminnan kehittäminen vaikuttavuudesta käsin
  Liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavuudesta käsin keskitytään muun muassa tuotteistuksen, hinnoittelun, markkinoinnin ja palveluiden näkökulmasta. Hyödyllinen yritykselle, jonka vaikuttavuus on jo mallinnettu ja sitä myös mitataan.
  Tutustu työpajan aineistoihin.

Miksi?

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kiinnostaa niin asiakkaita, kumppaneita, osaajia kuin sijoittajiakin. Myös julkisen rahoituksen kriteerit ja julkiset hankinnat suuntautuvat enenevässä määrin yksittäisistä suoritteista kohti tulosten ostamista. Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB on julkiselle sektorille yksi vaikuttavien hankintojen työkalu.

Sidosryhmien kiinnostuksen herättämiseksi yrityksen tai järjestön pitää osata todentaa ja viestiä vaikuttavuutensa mahdollisimman konkreettisesti. Etulyöntiasemassa ovat ne yritykset ja organisaatiot, jotka osaavat kertoa, miten ja miksi heidän tarjoamansa ratkaisut tuottavat halutun tuloksen. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus tarjoaa siis mahdollisuuden positiiviseen erottautumiseen ja uuden kilpailuedun luomiseen.

Kenelle?

Työpajat suunnattiin vaikuttavuuden mallintamisesta ja mittaamisesta sekä vaikuttavuuslähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille startupeille, vakiintuneimmille yrityksille ja järjestöille.

Milloin?

Sitra järjesti viimeiset Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajat syksyllä 2019.

Vuonna 2020 Sitran työtä jatkavat kiihdyttämöt Impact Club Accelerator ja Impact StartUp. Jälkimmäinen on yhteispohjoismainen kiihdyttämökonsepti, jonka toteutusta Suomessa koordinoi Arvo ry.

Lisätietoja :

OTA YHTEYTTÄ

Kuulemisiin!

Lue lisää!

Mistä on kyse?