SERRA – Råvaror från el- och elektronikskrot

Institutionen för kemi vid Jyväskylä universitet utvecklar tillvaratagande av kritiska råvaror från elektronikskrot, så att de värdefulla metallerna i avfallsmaterial kan återvinnas och orörda råvaror kan sparas.

VAD HANDLAR DET OM?

I Finland och EU ökar oron över tillgången och tillräckligheten på de råvaror som den högteknologiska industrin behöver. Vi kan svara mot behovet genom att väsentligt förbättra återvinnbarheten hos råvaror. Som avfallsmaterial är elektronikskrot en av de mest potentiella sekundära källorna till kritiska råvaror när det gäller metallhalt och mängd.

Projektet främjar cirkulär ekonomi genom att bearbeta råvaror i elektronikskrot till en sådan form att de är användbara inom industrin. Innovationer som utvecklats inom projektet kan utnyttjas vid tillvaratagandet av värdefulla metaller som förekommer i små halter i såväl elektronikavfall som andra avfallsflöden. Forskningen som genomförs i projektet skapar grunden för ett nytt slags tänkande, där industrins biprodukter och material är värdefulla råvarukällor.

Vad gör vi?

SERRA-projektets forskningsobjekt är behandlingen av el- och elektronikskrot samt neodymmagneter för att ta till vara kritiska råvaror som EU fastställt. Till sin karaktär är projektet grundforskning.

Vem är med?

Institutionen för kemi vid Jyväskylä universitet genomför projektet med finansiering från Sitra. Projektledare är universitetslektor Ari Väisänen, som svarar för projekthelheten och kontakter med intressentgrupper. För det praktiska genomförandet av projektet svarar forskardoktor Siiri Perämäki tillsammans med forskningsassistenterna Joona RajahalmeSanna Kangas och Anni Manninen. Projekthelheten har en nära koppling till projektet för en demonstrationsanläggning för el- och elektronikskrot inom tekniska kretslopp som nämns i färdplanen för cirkulär ekonomi.

Hur är situationen i dag?

Forskning har gjorts inom ramen för projektet sedan juni 2017. Den hydrometallurgiska processhelheten för elektronikavfall är klar, och för närvarande ligger fokus på effektivt tillvaratagande av enskilda värdefulla metaller. Nya tekniker för tillvaratagande, särskilt metallfångare, har visat sig vara potentiella alternativ. Processhelheten som optimerats på en laboratorieskala kommer att färdigställas under 2018.

KONTAKTA OSS

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Riitta Silvennoinen

Vad handlar det om?