SERRA – Sähkö- ja elektroniikkaromusta raaka-aineita

Jyväskylän yliopiston kemian laitos kehittää kriittisten raaka-aineiden talteenottoa elektroniikkajätteestä, jotta jätemateriaalien arvometallit saadaan kiertoon ja säästetään neitseellisiä raaka-aineita.

MISTÄ ON KYSE?

Suomessa ja EU:ssa on kasvava huoli korkean teknologian teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden saatavuudesta ja riittävyydestä. Tarpeeseen pystytään vastaamaan raaka-aineiden kierrätettävyyttä olennaisesti parantamalla. Jätemateriaalina elektroniikkaromu on metallipitoisuuksiltaan ja määrältään yksi potentiaalisimmista kriittisten raaka-aineiden sekundääristä lähteistä.

Hanke edistää kiertotaloutta prosessoimalla elektroniikkajätteen sisältämät raaka-aineet sellaiseen muotoon, että ne ovat teollisuudessa käyttökelpoisia. Hankkeessa kehitettyjä innovaatioita voidaan hyödyntää pieninä pitoisuuksina esiintyvien arvokkaiden metallien talteenotossa niin elektroniikkajätteestä kuin myös muista jätevirroista. Hankkeessa tehtävä tutkimus luo pohjaa uudenlaiselle ajattelulle, missä teollisuuden sivutuotteet ja jätemateriaalit ovat arvokkaita raaka-ainelähteitä.

Mitä teemme?

SERRA-hankkeen tutkimuskohteena on sähkö- ja elektroniikkaromun sekä neodyymimagneettien käsittely EU:n määrittelemien kriittisten raaka-aineiden talteen ottamiseksi. Hanke on luonteeltaan perustutkimusta.

Kuka on mukana?

Jyväskylän yliopiston kemian laitos toteuttaa hankkeen Sitran rahoituksella. Hanketta johtaa yliopistonlehtori Ari Väisänen, joka vastaa hankekokonaisuudesta ja sidosryhmäyhteyksistä. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa tutkijatohtori Siiri Perämäki yhdessä tutkimusavustajien Joona Rajahalme, Sanna Kangas ja Anni Manninen kanssa. Hankekokonaisuudella on tiivis yhteys kiertotalouden tiekartassa mainitun teknisten kiertojen SER-demolaitoshankkeen kanssa.

Missä mennään?

Tutkimusta on tehty hankkeen puitteissa kesäkuusta 2017 lähtien. Elektroniikkajätteen hydrometallurginen prosessikokonaisuus on selvillä, ja tällä hetkellä keskitytään yksittäisten arvometallien tehokkaaseen talteenottoon. Uudet talteenottoteknologiat, erityisesti metallisiepparit, ovat osoittautuneet potentiaalisiksi vaihtoehdoiksi. Laboratoriomittakaavassa optimoitu prosessikokonaisuus valmistuu vuoden 2018 aikana.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vain.

Mistä on kyse?