Skolbesök med cirkulär ekonomi som tema

Avslutat projekt 8/2017 – 7/2019

Luonto-Liitto ordnar skolbesök med cirkulär ekonomi som tema. Målet är att öka 13–16-åriga ungdomars kännedom om cirkulär ekonomi.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I sitt projekt genomförde Luonto-Liitto skolbesök med cirkulär ekonomi som tema för årskurserna 7–9 samt tävlingar där man planerade en cirkulärekonomisk by eller stad. Dessutom producerade Luonto-Liitto webbplatsen Kiertotalousnetti (på finska) med undervisningsmaterial för lektioner för årskurserna 7–9.

Tillsammans med Aalto-universitetet Junior genomfördes även en miljögrupp för ungdomar, Hope for Planet -kerho (på finska), vars verksamhet cirkulär ekonomi var en del av. Undervisningsmaterialet i Kiertotalousnetti presenterades på bildkonstlärarnas sommardagar och man tog fram ett informationspaket om cirkulär ekonomi för deltagarna i Save pond hockey-turneringen.

Under projektet nådde man över 11 000 elever i årskurs 7–9 på olika håll av Finland. Enligt Emilia Hämäläinens lärdomsprov för yrkeshögskolan (på finska) hade Luonto-Liittos cirkulärekonomiska besök en positiv inverkan på elevernas attityder mot cirkulär ekonomi och uppmuntrade eleverna till att påverka och även fatta beslut enligt den cirkulära ekonomin.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Projektet leddes av Luonto-Liitto som hade ett brett samarbete med olika aktörer. Även lärare deltog i att ta fram och komma med idéer till material.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?