Kiertotalousaiheiset kouluvierailut

Luonto-liitto järjestää kiertotalousaiheisia kouluvierailuja, jotka lisäävät kiertotalouden tuntemusta 13–16-vuotiaiden nuorten keskuudessa.

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Yhteiskunnan tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon maapallon kantokyvyn rajat. Tulevaisuuden päättäjinä, yrittäjinä ja kuluttajina nuoret ovat tässä avainasemassa. Tarvitsemme luovuutta, innostuneisuutta ja avarakatseisuutta. Siksi nuorten innostaminen kiertotalousajatteluun on tulevaisuuden ja ympäristön kannalta ehdottoman tärkeää.

Kouluvierailujen tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan kiertotaloudesta ja aktiivisesti osallistumaan sen edistämiseen. Vierailujen tarkoitus on antaa nuorille tilaisuus sisäistää kiertotalouden periaatteet ja ymmärtää aiheen tärkeys myös yhteisen ympäristömme kannalta. Luonto-liiton asiantuntijat innostavat nuoria keskustelemaan aiheesta ja tuomaan esiin omat perustellut näkemyksensä.

Mitä teemme?

Luonto-liitto suunnittelee vierailuja varten oppimistehtäviä, jotka motivoivat nuoria. Kokonaisuuteen sisältyy myös kiertotalouteen liittyvä oppitunti. Oppimistehtävät suunnitellaan niin, että ne sopivat yhteiskunnallisiin ja luonnontieteellisiin oppiaineisiin ja tukevat valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

Liitto kouluttaa kasvatus- tai ympäristöalasta kiinnostuneita opiskelijoita tai nuorten kanssa aikaisemmin työskennelleitä henkilöitä vetämään oppitunteja kouluissa. Suunniteltu materiaali ja oppimistehtävät julkaistaan kiertotalousnetti-verkkosivuilla kaikkien saataville ja vapaasti hyödynnettäväksi. Esimerkiksi opettajat voivat käyttää sitä halutessaan oppitunneilla. Vierailut ovat kouluille maksuttomia.

Kuka on mukana?

Luonto-Liitto toteuttaa hankkeen Sitran rahoituksella. Materiaalin suunnitteluun haetaan mukaan ympäristöasioista kiinnostuneita nuoria. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä jo aineistoja ja vierailuja suunniteltaessa ja yhteistyötä jatketaan niiden jälkeenkin.

Missä mennään?

Kouluvierailuilla käytettävän materiaalin suunnittelu alkoi lokakuussa 2017. Aiheesta kiinnostuneita nuoria otetaan mukaan suunnittelutyöhön. Materiaalit valmistuvat vuoden 2017 aikana. Loppuvuodesta aloitetaan vierailujen markkinointi kouluille. Kouluvierailut käynnistyvät tammikuussa 2018. Materiaaleja jatkokehitetään keväällä 2018 nuorilta ja opettajilta saadun palautteen perusteella.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja kouluvierailusta ja niiden tilaamisesta löydät Luonto-Liiton verkkosivuilta: www.kiertotalousnetti.fi

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?