Kiertotalousaiheiset kouluvierailut

Päättynyt hanke 8/2017 – 7/2019

Luonto-Liiton kiertotalousvierailut yläkouluissa vaikuttivat positiivisesti oppilaiden asenteisiin kiertotaloutta kohtaan ja kannustivat oppilaita tekemään arjen fiksuja päätöksiä.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Luonto-Liitto toteutti hankkeessaan kiertotalousaiheisia kouluvierailuja yläkouluihin sekä kilpailuja, joissa suunniteltiin kiertotalouskylä- tai kaupunki. Lisäksi Luonto-Liitto tuotti Kiertotalousnetti-sivuston, josta löytyy opetusmateriaalia yläkoulun oppitunneille.

Aalto yliopisto Juniorin kanssa toteutettiin myös nuorten ympäristöryhmä, Hope for Planet -kerho, jonka toiminnassa kiertotalous on mukana. Kiertotalousnetin opetusmateriaalia esiteltiin kuvataideopettajien kesäpäivillä ja Save pond hockey -turnauksen osallistujille laadittiin kiertotaloudesta tietopaketti.

Hankkeen aikana yläkoululaisia tavoitettiin yli 11 000 eri puolilla Suomea. Emiliä Hämäläisen tekemän amk-opinnäytetyön mukaan Luonto-Liiton kiertotalousvierailu vaikutti positiivisesti oppilaiden asenteisiin kiertotaloutta kohtaan ja kannustaa oppilaita vaikuttamaan ja tekemään myös henkilökohtaisia kiertotalouden mukaisia päätöksiä.

Tilaa kiertotalouden kouluvierailu tai ota kiertotalouden opetusmateriaalit käyttöön.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Hanketta veti Luonto-Liitto, joka teki yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa. Materiaalien tuottamiseen ja ideointiin osallistui myös opettajia.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?