Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalousaiheiset kouluvierailut

Päättynyt hanke 8/2017 – 7/2019

Luonto-Liiton kiertotalousvierailut yläkouluissa vaikuttivat positiivisesti oppilaiden asenteisiin kiertotaloutta kohtaan ja kannustivat oppilaita tekemään arjen fiksuja päätöksiä.

Mistä on kyse?

Yhteiskunnan tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon maapallon kantokyvyn rajat. Tulevaisuuden päättäjinä, yrittäjinä ja kuluttajina nuoret ovat tässä avainasemassa. Tarvitsemme luovuutta, innostuneisuutta ja avarakatseisuutta. Siksi nuorten innostaminen kiertotalousajatteluun on tulevaisuuden ja ympäristön kannalta ehdottoman tärkeää.

Kouluvierailujen tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan kiertotaloudesta ja aktiivisesti osallistumaan sen edistämiseen. Vierailujen tarkoitus on antaa nuorille tilaisuus sisäistää kiertotalouden periaatteet ja ymmärtää aiheen tärkeys myös yhteisen ympäristömme kannalta. Luonto-Liiton asiantuntijat innostavat nuoria keskustelemaan aiheesta ja tuomaan esiin omat perustellut näkemyksensä.

Mitä saatiin aikaan?

Luonto-Liitto toteutti hankkeessaan kiertotalousaiheisia kouluvierailuja yläkouluihin sekä kilpailuja, joissa suunniteltiin kiertotalouskylä- tai kaupunki. Lisäksi Luonto-Liitto tuotti Kiertotalousnetti-sivuston, josta löytyy opetusmateriaalia yläkoulun oppitunneille.

Aalto yliopisto Juniorin kanssa toteutettiin myös nuorten ympäristöryhmä, Hope for Planet -kerho, jonka toiminnassa kiertotalous on mukana. Kiertotalousnetin opetusmateriaalia esiteltiin kuvataideopettajien kesäpäivillä ja Save pond hockey -turnauksen osallistujille laadittiin kiertotaloudesta tietopaketti.

Hankkeen aikana yläkoululaisia tavoitettiin yli 11 000 eri puolilla Suomea. Amk-opinnäytetyön mukaan Luonto-Liiton kiertotalousvierailu vaikuttaa positiivisesti oppilaiden asenteisiin kiertotaloutta kohtaan ja kannustaa oppilaita vaikuttamaan ja tekemään myös henkilökohtaisia kiertotalouden mukaisia päätöksiä.

Tilaa kiertotalouden kouluvierailu tai ota kiertotalouden opetusmateriaalit käyttöön.

Kuka oli mukana?

Hanketta veti Luonto-Liitto, joka teki yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa. Materiaalien tuottamiseen ja ideointiin osallistui myös opettajia.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?