Gå direkt till innehållet

Studiehelhet om cirkulär ekonomi och planering av byggnader

Aalto-universitetet och universitetet Yale utvecklar en studiehelhet för arkitekter och ingenjörer. Med hjälp av studiehelheten kan man fördjupa sig i resurseffektivitet och kolets omlopp i den byggda miljön.

VAD HANDLAR DET OM?

Ungefär hälften av allt råmaterial i världen går åt till byggande. Den byggda miljön konsumerar ungefär 40 procent av primärenergin och orsakar cirka en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen. Byggnadsbranschen har också en nyckelroll när det gäller att förbättra resurseffektiviteten och att övergå till cirkulär ekonomi.

Vad gör vi?

Vi utarbetar en studiehelhet för byggnadsplanerare. Helheten lämpar sig som en del av studierna i arkitektur, landskapsarkitektur och byggnadsplanering.

Eftersom man kan närma sig cirkulär ekonomi och resurseffektivitet från många olika håll, har vi som utgångspunkt valt kolets omlopp i den byggda miljön och i byggprocessen. Vi behandlar materialanvändning och energikonsumtion ur byggnadsplaneringens synvinkel.

Studiehelheten består av videoföreläsningar och övningsarbeten med exempel i miljöbedömning samt studiokurser i byggnadsplanering. Materialet är på engelska videoföreläsningarna och kursplanerna publiceras så att de är fritt tillgängliga för alla i undervisningen.

Vem är med?

Projektet genomförs i samarbete mellan institutionerna för arkitektur vid Aalto-universitetet och universitetet Yale.

Vad är på gång?

Den första pilotkursen ordnades vid Aalto-universitetet vintern 2018. På basis av den respons som gavs i samband med kursen kompletteras materialet och publiceras för allmänt bruk vintern 2018–19.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?