Studiehelhet om cirkulär ekonomi och planering av byggnader

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Aalto-universitetet och Yale University utvecklade för arkitekter och ingenjörer en studiehelhet där man sätter sig in i resurseffektivitet och kolcykeln i den byggda miljön.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet utvecklades en studiehelhet för byggnadsplanerare. Helheten lämpar sig som en del av studierna i arkitektur, landskapsarkitektur eller byggnadsplanering. Perspektivet i studiehelheten är kolcykeln i den byggda miljön och byggprocesser. Materialanvändning och energikonsumtion behandlas ur byggnadsplaneringens synvinkel.

Studiehelheten består av videoföreläsningar och kompletterande övningsarbeten med exempel i miljöbedömning samt studiokurser i byggnadsplanering. Materialet är på engelska. Alla kan fritt använda videoföreläsningarna och kursplanerna i undervisning.

Läs mer om studiehelheten och materialet (på engelska).

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Projektet genomfördes i samarbete mellan institutionerna för arkitektur vid Aalto-universitetet och universitetet Yale.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?