Opintokokonaisuus kiertotaloudesta rakennusten suunnittelussa

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Aalto-yliopisto ja Yalen yliopisto kehittivät arkkitehdeille ja insinööreille opintokokonaisuuden, jonka avulla perehdytään resurssitehokkuuteen ja hiilen kiertoon rakennetussa ympäristössä.

MISTÄ OLI KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa kehitettiin opintokokonaisuus rakennussuunnittelijoille. Kokonaisuus soveltuu osaksi arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin tai rakennesuunnittelun opintoja. Opintokokonaisuudessa näkökulmana on hiilen kierto rakennetussa ympäristössä ja rakentamisen prosesseissa. Materiaalien käyttöä ja energian kulutusta käsitellään rakennussuunnittelun näkökulmasta.

Opintokokonaisuus muodostui videoluennoista ja niitä täydentävistä esimerkinomaisista ympäristöarvioinnin harjoitustöistä ja rakennussuunnittelun studiokursseista. Aineisto on englanninkielinen. Videoluennot ja kurssisuunnitelmat ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä opetuksessa.

Tutustu opetuskokonaisuuteen ja materiaaleihin.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Yalen yliopiston arkkitehtuurin laitokset. Aalto-yliopiston puolelta voi olla yhteydessä professori Pekka Heikkiseen (pekka.heikkinen(at)aalto.fi), mikäli haluat tietää lisää hankkeesta.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?