Siirry suoraan sisältöön

Opintokokonaisuus kiertotaloudesta rakennusten suunnittelussa

Aalto-yliopisto ja Yalen yliopisto kehittävät arkkitehdeille ja insinööreille opintokokonaisuuden, jonka avulla perehdytään resurssitehokkuuteen ja hiilen kiertoon rakennetussa ympäristössä.

MISTÄ ON KYSE?

Rakentamiseen käytetään noin puolet kaikista maailman raaka-aineista. Rakennettu ympäristö kuluttaa noin 40 % primäärienergiasta ja aiheuttaa noin kolmanneksen globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Resurssitehokkuuden parantamisessa ja kiertotalouteen siirtymisessä rakennusala onkin avainasemassa.

Mitä teemme?

Kehitämme opintokokonaisuuden rakennussuunnittelijoille. Kokonaisuus soveltuu osaksi arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin tai rakennesuunnittelun opintoja.

Koska kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta voi lähestyä monesta eri suunnasta, olemme valinneet näkökulmaksi hiilen kierron rakennetussa ympäristössä ja rakentamisen prosesseissa. Käsittelemme materiaalien käyttöä ja energian kulutusta rakennussuunnittelun näkökulmasta.

Opintokokonaisuus muodostuu videoluennoista ja niitä täydentävistä esimerkinomaisista ympäristöarvioinnin harjoitustöistä ja rakennussuunnittelun studiokursseista. Aineisto on englanninkielistä. Videoluennot ja kurssisuunnitelmat julkaistaan vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi opetuksessa.

Kuka on mukana?

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Yalen yliopiston arkkitehtuurin laitokset.

Missä mennään?

Ensimmäinen pilottikurssi järjestettiin Aalto-yliopistossa talvella 2018. Kurssilta kerätyn palautteen pohjalta aineistot täydennetään ja julkaistaan avoimeen käyttöön talvella 2018 – 19.

Miten mukaan?

Pilotoitavasta opintokokonaisuudesta voi kysyä tarkemmin Aalto-yliopiston professori Pekka Heikkiseltä pekka.heikkinen(at)aalto.fi.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?