Studiehelhet om batteriteknik och cirkulär ekonomi

Avslutat projekt 10/2017-9/2019

En studiehelhet utvecklades för studerande på yrkeshögskolor och universitet om resurseffektiv planering av batteriteknik, batteriapplikationer och teman som har med en cirkulär ekonomi att göra.

VAD HANDLADE DET OM?

Projektet var en del av helheten cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier, som genomfördes 2017–2019. Sitras vision var att alla som tagit examen ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder i deras arbete och vardag och vilka beslut man kan fatta och vilka handlingar man kan göra för att främja en cirkulär ekonomi. Målet var att öka kunskaperna om cirkulär ekonomi i Finland genom att på bred front utveckla undervisningen i cirkulär ekonomi och tillhörande material, koncept och samarbete ur olika synvinklar för alla utbildningsstadier. I programmet deltog över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag.

Vad åstadkom man?

I projektet utvecklades en studiehelhet på 35 studiepoäng om energieffektiv planering av batteriteknik, batteriapplikationer och teman som har med en cirkulär ekonomi att göra riktat till högskolor. På kurserna hade man gästföreläsare från industrin och andra högskolor. Som övningsarbeten löste de studerande riktiga arbetslivsprojekt.

Batterikurserna rönte ett stort intresse bland de studerande. Under projektperioden fick man med 225 personer, varav cirka hälften genomförde hela kursen.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och projektansvariga från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen. De huvudsakliga genomförarna av projektet var Vasa yrkeshögskola och delgenomförare Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia och Uleåborgs universitet. Högskolorna planerade och genomförde kurshelheten tillsammans med experter inom industrin.

Vad sker härnäst?

Kurserna fortsätter även låsåret 2019–2020. Kurserna i studiehelheten erbjuds i fortsättningen till studerande på de högskolor som är med i projektet samt till JOO-studerande.

KONTAKTA OSS

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Riitta Silvennoinen

Vad handlar det om?