Siirry suoraan sisältöön

Akkuteknologian ja kiertotalouden opintokokonaisuus

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille kehitetään opintokokonaisuus, jonka avulla opiskelijat oppivat suunnittelemaan akkuteknologiaa ja -sovelluksia resurssitehokkaasti kiertotalouden hengessä.

MISTÄ ON KYSE?

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja energian hintojen nousu vauhdittavat investointeja uusiutuvaan energiatuotantoon ja -jakeluun sekä liikenteen sähköistymiseen. Suomeen voisi yhtenä kiertotalouden kärkimaana kehittyä merkittävä modernin akkuteknologian osaamiskeskittymä, jos sen suunnittelu tehtäisiin elinkaarinäkökulmasta.

Uusiutuvaa energiaa tuotetaan usein pienemmissä voimalaitoksissa, energiantuotanto on hajautettua ja sen tuotantotaso vaihtelee. Älykkäät verkkoratkaisut parantavat sähkönjakelun luotettavuutta, ja energian varastoinnin ja erityisesti akkuratkaisujen kehittyminen sekä niiden kustannustehokkaampi hyödyntäminen luovat uusia mahdollisuuksia sähköjärjestelmien kehittämiselle.

Akkuja käytetään kasvavassa määrin energian varastointiin niin kiinteissä kohteissa kuin sähköautoissa. Tämä puolestaan lisää akkujätteen määrää. Koulutuspaketti antaa paremman osaamisen ja valmiuden akkujen lisääntyvään käyttöön kaikkialla.

Mitä teemme

Akkuhankkeessa suunnitellaan korkeakouluopiskelijoille suunnattu 35 opintopisteen kokonaisuus, joka koostuu yhteensä seitsemästä kurssista, joiden avulla opiskelijat oppivat suunnittelemaan akkuteknologiaa ja -sovelluksia kiertotalouden näkökulma huomioiden. Opinnot muodostavat valinnaisen ammattiainemoduulin, joka on jatkossa tarjolla hankkeessa mukana olleiden korkeakoulujen opiskelijoille sekä JOO-opiskelijoille. Kurssit julkaistaan myös verkossa avoimesti kaikkien saataville.

Kursseilla käy vierailevia luennoitsijoita teollisuudesta ja muista korkeakouluista. Harjoitustöinä opiskelijat ratkovat mahdollisimman paljon aitoja työelämäprojekteja. Kurssien suunnittelussa ja pilotoinnissa huomioidaan myös jo työelämässä olevien täydennyskoulutusmahdollisuudet ja
-tarpeet.

Kuka on mukana

Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia sekä Oulun yliopisto ja sen yliopistokeskus Chydenius Kokkolassa toteuttavat hankkeen. Korkeakoulut suunnittelevat ja toteuttavat kurssikokonaisuuden yhdessä teollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Missä mennään

Kurssien sisältö suunnitellaan ja materiaalit koostetaan kevään 2018 aikana. Kursseja pilotoidaan syksyllä 2018, jolloin hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat voivat valita niitä vapaasti. Tämän jälkeen kurssisisältöjä kehitetään kerätyn palautteen pohjalta.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja pilotoitavista kursseista voi lukea esimerkiksi VAMKin sivuilta.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?