Akkuteknologian ja kiertotalouden opintokokonaisuus

Päättynyt hanke 10/2017-9/2019.

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille kehitettiin opintokokonaisuus akkuteknologian resurssitehokkaan suunnittelun, akkusovellusten ja kiertotalouden teemojen ympärille.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa kehitettiin korkeakouluille suunnattu 35 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus akkuteknologian energiatehokkaan suunnittelun, akkusovellusten ja kiertotalouden teemojen opetukseen. Kursseilla kävi vierailevia luennoitsijoita teollisuudesta ja muista korkeakouluista. Harjoitustöinä opiskelijat ratkoivat aitoja työelämäprojekteja.

Akkukurssit herättivät opiskelijoiden keskuudessa suurta kiinnostusta. Opiskelijoita saatiin hankeaikana mukaan 225 henkilöä, joista noin puolet suoritti kurssin kokonaisuudessaan.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja hankevastaavina olivat Sitran puolelta Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Hankkeen päätoteuttaja oli Vaasan ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajia Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia sekä Oulun yliopisto. Korkeakoulut suunnittelivat ja toteuttivat kurssikokonaisuuden yhdessä teollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Kurssit jatkuvat myös lukuvuonna 2019-2020. Opintokokonaisuuden kurssit ovat jatkossa tarjolla hankkeessa mukana olleiden korkeakoulujen opiskelijoille sekä JOO-opiskelijoille.

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan!

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?