Studiehelhet om cirkulär ekonomi i livsmedelskedjorna

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Fem yrkeshögskolor utvecklades tillsammans en studiehelhet, där man fördjupar sig i livsmedelskedjor enligt cirkulär ekonomi.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

Seinäjoen ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolorna Savonia och Karelia samt Vasa och Jyväskylä universitet planerade och genomförde ett nytt pilotförsök för en studiehelhet (på finska) på 35 studiepoäng där den cirkulära ekonomin för livsmedelskedjor granskas ur olika perspektiv. I studiehelheten ingick sju kurser:

Efter att projektet tog slut fortsatte en del av studierna i CampusOnline som är tillgänglig för studerande i alla yrkeshögskolor.

I projektet utvecklades också en ny studiemodell: kiertotaloustalli-modellen. I Talli-modellen utvecklar studeranden sina kunskaper om cirkulär ekonomi som en del av den övriga undervisningen i sitt utbildningsprogram. I modellen skräddarsys uppgifterna och undervisningsmaterialet i studieavsnittet individuellt så att de stöder utvecklingen av studerandens kunskaper om cirkulär ekonomi. Studeranden får ett särskilt intyg eller ett studieregisterutdrag över sina kiertotaloustalli-studier.

Genom kurserna, workshopparna och Talli-modellen nåddes 300 studerande och 31 lärare. Dessutom ökade högskolorna kommunbeslutsfattarnas förståelse för livsmedelskedjornas cirkulära ekonomi med hjälp av workshoppar och informationspaket (på finska). Workshopparna ordnades i Jyväskylä, Joensuu och Kuopio.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Seinäjoki yrkeshögskola ansvarade för samordningen av projektet.  Kurserna planerades och genomfördes av Vasa universitet, yrkeshögskolan Savonia, Jyväskylä universitet och yrkeshögskolan Karelia i samarbete. Även yrkesskolor inom livsmedels-, restaurang- och cateringbranschen var med och planerar kurserna.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?