Opintokokonaisuus kiertotaloudesta ruokaketjuissa

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Viisi korkeakoulua kehittivät yhdessä opintokokonaisuuden, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisiin ruokaketjuihin.

MISTÄ ON KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Seinäjoen, Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulut sekä Vaasan ja Jyväskylän yliopistot suunnittelivat ja pilotoivat uuden 35 opintopisteen opintokokonaisuuden, jossa ruokaketjun kiertotaloutta tarkastellaan eri näkökulmista käsin. Opintokokonaisuus sisälsi seitsemän kurssia:

Hankkeen päätyttyä osa opinnoista jatkuu CampusOnlinessa, joka on kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden saataville.

Hanke kehitti myös uuden opiskelumallin: kiertotaloustalli-malliin. Talli-mallissa opiskelija kehittää omaa osaamistaan kiertotaloudesta osana koulutusohjelmansa muita opintoja. Mallissa opintojakson tehtävät ja koulutusmateriaali räätälöidään yksilöllisesti siten, että ne tukevat opiskelijan kiertotalousosaamisen kehittymistä. Opiskelija saa erillistodistuksen tai opintorekisteriotteen kiertotaloustalli opinnoistaan.

Kurssien, työpajojen ja tallimallin kautta tavoitettiin 300 opiskelijaa ja 31 opettajaa. Lisäksi korkeakoulut lisäsivät kuntapäättäjien ymmärrystä ruokaketjujen kiertotaloudesta työpajojen ja infopaketin avulla. Työpajat järjestettiin Jyväskylässä, Joensuussa ja Kuopiossa.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen olivat hankevastaavina. Hankkeen koordinoinnista vastasi Seinäjoen ammattikorkeakoulu.  Kurssit suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Myös elintarvike-, ravintola- ja catering-alojen ammattikoulut olivat mukana suunnittelemassa kursseja.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?