Studiehelhet om cirkulär ekonomi för studerande på yrkeshögskolor

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Haaga-Helia, Laurea och Metropolia utvecklade och genomförde en gemensam studiehelhet om cirkulär ekonomi där man bekantar sig med möjligheterna med affärsverksamhet och servicedesign i cirkulär ekonomi.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

Yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea och Metropolia utvecklade och genomförde en studiehelhet på 15 studiepoäng som innehöll 5 sp teori om cirkulär ekonomi som nätundervisning samt 10 sp praktisk utveckling av affärsmodeller för cirkulär ekonomi med servicedesignens metoder. Studiehelheten Circular Economy for Sustainable Growth bestod av tre kurser:

Den internationella studiehelheten sammanförde studerande med olika bakgrunder för att lära sig om grunderna för cirkulär ekonomi och bearbeta koncept inom cirkulär ekonomi tillsammans med företag. I varje kurs ingick föreläsningars både i digital miljö som i klassen samt praktiska workshoppar där man löste verkliga problem i samarbete med företag. Studiehelheten erbjuds öppet av högskolorna till alla studerande även efter projektet. Bekanta dig med kursutbudet för våren 2020 (på engelska).

Projektet inledde en omfattande diskussion om den cirkulära ekonomins betydelse i Haaga-Helia, Laurea och Metropolia. Till exempel beslutade man i Laurea att cirkulär ekonomi ska bli en del av alla utbildningsprogram. Under våren 2019 hade upp till cirka 500 studerande i Laurea cirkulär ekonomi på något sätt som tema på studiehelheterna.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Nani Pajunen och Riitta Silvennoinen projektansvariga. Projektet genomfördes av yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea och Metropolia. I genomförandefasen ingick samarbete med företag. Effekten av den studiehelhet som utvecklades är betydande, eftersom 25 procent av studerande i Finland som avlägger en lägre yrkeshögskoleexamen och 27 procent av studerande som avlägger en högre yrkeshögskoleexamen tar sin examen i dessa tre högskolor.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?