Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden ja liiketoiminnan opintokokonaisuus AMK-opiskelijoille

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia toteuttavat yhteisen kiertotalouden opintokokonaisuuden. Yleiskuvan ohella se sisältää käytännön kiertotalouden liiketoimintamallien muotoilua palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Mistä on kyse?

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut rakentavat yhdessä innovatiivisen opintokokonaisuuden kiertotalouteen hyödyntäen kaikkien kolmen koulun ydinosaamisia. Opintokokonaisuuden nimi on Study modules for Circular economy: Circular economy for Sustainable Growth. Kansainvälinen opintokokonaisuus tuo yhteen eri taustaiset opiskelijat oppimaan kiertotalouden perusteet ja työstämään kiertotalouden konsepteja yhdessä yritysten kanssa.

Mitä teemme?

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta modulista:

  1. Towards a Sustainable Consumer Society
  2. New Business Models in Circular Economy
  3. Service Design for Circular Economy.

Moduuli 1 antaa opiskelijalle yleiskäsityksen kiertotalouden perusteista kuluttajanäkökulmaa korostaen. Se käsittelee kestävyyttä tuotteen ja palvelun suunnittelussa ja avaa osallistujalle kiertotalouden yhteyttä energian tuotannon, materiaalituotannon sekä logistiikan kanssa.

Moduuli 2 käsittelee kiertotalouden erilaisia liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat kiertotalouden toteutumisen. Opiskelijat perehtyvät mallien perusolettamuksiin, testaavat, kehittävät ja validoivat erilaisia malleja ja saavat työkaluja lopputulosten arviointiin.

Myös jakamistalouden ja alustatalouden perusteet tulevat tutuiksi.

Moduuli 3 valottaa palvelumuotoilun hyödyntämistä kiertotaloudessa. Moduulit 2 ja 3 toteutetaan rinnakkain, jotta saavutetaan paras mahdollinen synergiaetu.

Jokainen moduuli sisältää luentoja sekä verkkoympäristössä että luokassa ja käytännön työpajoja, joissa ratkotaan todellisia ongelmia yhteistyössä yritysten kanssa.

Kuka on mukana?

Hankkeen toteuttavat ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Toteutusvaihe sisältää käytännön yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyöstä on sovittu jo CLIC Innovationin, NewCo Helsingin, Heurekan ja YritysEspoon kanssa.

Kehitettävän opintokokonaisuuden vaikuttavuus tulee olemaan merkittävä, koska 25 % alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista ja 27 % ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista opiskelijoista Suomessa valmistuu näistä kolmesta.

Missä mennään?

Opintokokonaisuus pilotoitiin keväällä 2018 ja ensimmäinen toteutus tehtiin syksyllä 2018. Seuraavan kerran kurssit tulevat tarjontaan tammikuussa 2020 ja sinne voi avoimen yliopiston kautta osallistua kuka tahansa avoimessa kirjoilla oleva.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?