Kiertotalouden ja liiketoiminnan opintokokonaisuus AMK-opiskelijoille

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia kehittivät ja toteuttivat yhteisen kiertotalouden opintokokonaisuuden, jossa tutustutaan liiketoiminnan ja palvelumuotoilun mahdollisuuksiin kiertotaloudessa.

Mistä on kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulut kehittivät ja toteuttivat 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka sisälsi 5 op kiertotalouden teoriaa verkko-opetuksena sekä 10 op käytännön kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä palvelumuotoilun menetelmin. Circular economy for Sustainable Growth -opintokokonaisuus koostui kolmesta kurssista:

Kansainvälinen opintokokonaisuus toi yhteen eri taustaiset opiskelijat oppimaan kiertotalouden perusteet ja työstämään kiertotalouden konsepteja yhdessä yritysten kanssa. Jokainen kurssi sisälsi luentoja sekä verkkoympäristössä että luokassa ja käytännön työpajoja, joissa ratkotaan todellisia ongelmia yhteistyössä yritysten kanssa. Korkeakoulut tarjoavat opintokokonaisuutta myös hankkeen jälkeen avoimesti kaikille opiskelijoille. Tutustu kevään 2020 kurssitarjontaan.

Hanke käynnisti laajemman keskustelun kiertotalouden merkityksestä Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa. Esimerkiksi Laureassa päätettiin, että kiertotalous tuodaan osaksi jokaista koulutusohjelmaa. Kevään 2019 aikana Laureassa oli jo noin 500 opiskelijalla kiertotalous jollain lailla teemana opintojaksoilla.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen. Hankkeen toteuttivat ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Toteutusvaihe sisälsi käytännön yhteistyötä yritysten kanssa. Kehitettävän opintokokonaisuuden vaikuttavuus on merkittävä, koska 25 % alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista ja 27 % ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista opiskelijoista Suomessa valmistuu näistä kolmesta korkeakoulusta.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?