Studiehelhet om design för en cirkulär ekonomi

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Tre yrkeshögskolor planerade och genomförde i samarbete en studiehelhet där man lär sig att utnyttja design i cirkulär ekonomi.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

Tre yrkeshögskolor planerade och genomförde i samarbete en studiehelhet där grunderna för cirkulär ekonomi, livscykelperspektivet, hållbar design och designmetoder ingår. Perspektivet i undervisningen är att dra nytta av designkunnande i en cirkulär ekonomi.

Studiehelheten bestod av fyra kurser:

Studiehelheten bestod av öppna digitala föreläsningar och material samt inlärningsuppgifter och projekt som gjordes för arbetslivet. I samarbetsprojekten utvecklade och testade studerandena egna och företagets koncept för cirkulär ekonomi. Som inlärningsuppgifter hade man bland annat utredningar, modellering av livscykeln och arbetslivsorienterade projekt.

Kurserna väckte intresse bland studerande inom olika områden och deltagarna kom också bland annat från affärsverksamhet, miljöteknik, hållbar utveckling, servicedesign och design.

Projektet presenterades dessutom åt lärare, designer och företag i Finland och på internationella evenemang.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Projektet genomfördes i samarbete mellan Tavastlands yrkeshögskola, yrkeshögskolan Savonia och designexperter på yrkeshögskolan Metropolia.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?