Muotoilua kiertotalouteen -opintokokonaisuus

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Kolme ammattikorkeakoulua suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyönä opintokokonaisuuden, jossa opitaan hyödyntämään muotoilua kiertotaloudessa.

MISTÄ OLI KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Kolme ammattikorkeakoulua suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyönä opintokokonaisuuden, joka sisältää kiertotalouden perusteita, elinkaariajattelua, kestävää muotoilua ja muotoilun menetelmiä. Näkökulmana opinnoissa oli muotoilun osaamisen hyödyntäminen kiertotaloudessa. Opintokokonaisuus koostui  neljästä kurssista:

Opintokokonaisuus koostui avoimista digitaalisista luennoista ja materiaaleista sekä oppimistehtävistä ja työelämälle tehtävistä projekteista. Yritysyhteistyöprojekteissa opiskelijat kehittivät ja testasivat omia ja yrityksen kiertotalouskonsepteja. Oppimistehtävinä oli muun muassa selvityksiä, elinkaaren mallintamista ja työelämälähtöisiä projekteja.

Kurssit herättivät eri alojen opiskelijoissa kiinnostusta ja niihin osallistuikin opiskelijoita muun muassa liiketaloudesta, ympäristötekniikasta, kestävästä kehityksestä, palvelumuotoilusta ja muotoilusta.

Hanketta esiteltiin lisäksi opettajille, muotoilijoille ja yrityksille Suomessa ja kansainvälisesti järjestetyissä tapahtumissa.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Metropolia-ammattikorkeakoulu.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?