Studiehelheten om cirkulär ekonomi, konst och kultur

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Aalto-universitetet öppnade på sitt campusområde ett testområde som främjar undersökning av samt försök och undervisning i cirkulär ekonomi och utvecklade en tvärvetenskaplig kurs om konstens möjligheter att främja cirkulär ekonomi.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

Vi öppnade ett utomhustestområde (på engelska) som främjar undersökning av samt försök och undervisning i cirkulär ekonomi på Otnäs campus i maj 2018. Förutom undervisningssyften utnyttjas det också som undersökningsområde för cirkulär ekonomi på institutioner i Aalto-universitetets olika högskolor. På försöks- och undervisningsområdet finns det totalt över 60 aktiva studentmedlemmar samt sporadiska studentvolontärer.

I projektet genomfördes också Creative Approach to Circular Economy-kursen (5 sp) som ett tvärvetenskapligt pilotförsök.  Kursen ordnades under våren 2019 och hade studerande från alla Aalto-universitetets skolor. Kursens fokus låg på konstens möjligheter att lösa miljökriser. Under kursen undersökte studerandena den cirkulära ekonomins företeelser och utarbetade med kreativa metoder nya och hållbara kulturella tillvägagångssätt som en del av undervisnings- och försöksområdets material- och naturcirkulationer. Kursen bestod av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Institutionen för design på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur genomförde projektet. I genomförandet av projektet bedrövades det även ett nära samarbete med Aalto Yliopisto Kiinteistö Oy (ACRE), som förvaltar campusområdet.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Riitta Silvennoinen

Vad handlar det om?