Kiertotalouden, ympäristötaiteen ja kulttuurisen muutoksen kokonaisuus

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Aalto-yliopisto avasi kiertotalouden tutkimusta, kokeiluja ja opetusta edistävän testialueen kampuksellaan ja kehitti poikkitieteellisen kurssin taiteen mahdollisuuksista kiertotalouden edistämisessä.

MISTÄ OLI KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Avasimme kiertotalouden tutkimusta, kokeiluja ja opetusta edistävän ulkoilmatestialueen Otaniemen kampuksella toukokuussa 2018. Sitä hyödynnetään opetustarkoitusten lisäksi myös kiertotalouden tutkimusalueena Aalto-yliopiston eri korkeakoulujen laitoksilla. Kokeilu- ja opetusalueella toimii aktiivisia opiskelijajäseniä sekä satunnaisesti toimivia opiskelijavapaaehtoisia yhteensä yli 60.

Hankkeessa pilotoitiin myös poikkitieteellinen Creative Approach to Circular Economy (5 op) -kurssi (5 op).  Kurssi järjestettiin keväällä 2019 opiskelijoita kaikista Aalto-yliopiston kouluista. Kurssilla keskityttiin taiteen mahdollisuuksiin ympäristökriisien ratkaisemisessa. Opiskelijat tutkivat kurssin aikana kiertotalouden ilmiöitä ja työstivät luovin menetelmin uusia ja kestäviä kulttuurisia toimintatapoja osana opetus- ja kokeilualueen materiaali- ja luonnonkiertoja. Kurssi koostui luennoista, keskusteluista ja ryhmätöistä.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitos toteutti hankkeen. Hankkeen toteutukseen liittyi myös kiinteä yhteistyö kampusaluetta hallinoivan Aalto Yliopisto Kiinteistö Oy:n (ACRE) kanssa.

Lisätietoja kiertotalouden kokeilualueesta voi kysyä professori Mikko Jalakselta, Aalto-yliopiston muotoilun laitokselta, mikko.jalas(at)aalto.fi. Lisätietoja Creative Approach to Circular Economy -pilottikurssista voi puolestaan tiedustella TaT Riikka Mäki-Koskelalta, Aalto-yliopiston muotoilun laitokselta, riikka.makikoskela@youngart.fi.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?