Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden, ympäristötaiteen ja kulttuurisen muutoksen kokonaisuus

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa kehitetään Otaniemen kampusalueelle kiertotalouden ja kulttuurisen muutoksen kokeilu- ja opetusaluetta. Yksi alueen päätapahtumista on Creative Approach to Circular Economy -pilottikurssi.

MISTÄ ON KYSE?

Kulutuskulttuurin muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa edellyttää yhteistyötä ympäristön ja paikallisten toimijoiden kanssa. Kiertotalous edellyttää muutosta myös taiteellisen toiminnan käytännöissä. Esimerkiksi ympäristökasvatukseen ja -taiteeseen on tuotava ympäristöajattelun rinnalle kestävän kehityksen laajempi, yhteiskuntaa poikkileikkaava näkökulma. Vielä suurempi muutos on toteutettava perinteiselle, uniikille taideteokselle, koska jo ajatus kiertotaloudesta on ristiriidassa uniikin taideteoksen käsitteen kanssa.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan luovia toimintatapoja hyödyntävä monialainen kiertotalouskurssi. Pilottikurssia ja mahdollisuutta työskennellä kokeilu- ja opetusalueella tarjotaan kaikille Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja laitosten kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille osana yliopistonlaajuisia taideopintoja (UWAS, University-Wide Art Studies).

Mitä teemme?

Ensimmäiseksi hankkeessa kehitetään Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalueelle kiertotalouden kokeilu- ja opetusalue, joka rakennetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kanssa. Alueen tavoitteena on mahdollistaa kiertotalouteen liittyvien kokeilujen ja tapahtumien toteuttaminen. Aluetta hyödynnetään opetustarkoitusten lisäksi myös kiertotalouden tutkimusalueena Aalto-yliopiston eri korkeakoulujen laitoksilla.

Toiseksi hankkeen aikana pilotoidaan poikkitieteellinen Creative Approach to Circular Economy (5 op) -kurssi, joka on avoin kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille UWAS-opintoina. Kurssilla haastetaan perinteistä käsitystä uniikista taideteoksesta tuomalla kiertotalousnäkökulma yhteisö- ja ympäristötaiteeseen. Vaikka taideteoksissa saatetaan käyttää kierrätys- ja luonnonmatetriaaleja, näiden teosmateriaalien elinkaari päättyy usein taideteokseen. Opiskelijat tutkivat kurssin aikana kiertotalouden ilmiöitä ja työstävät luovin menetelmin uusia ja kestäviä kulttuurisia toimintatapoja osana opetus- ja kokeilualueen materiaali- ja luonnonkiertoja. Kurssi koostuu luennoista ja käytännön kokeiluista.

Kuka on mukana?

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Muotoilun laitos toteuttaa hankkeen. Pilottikurssia ja mahdollisuutta työskennellä kokeilu- ja opetusalueella tarjotaan kaikille Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja laitosten kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille. Hankkeen toteutukseen liittyy myös kiinteä yhteistyö kampusaluetta hallinoivan Aalto Yliopisto Kiinteistö Oy:n (ACRE) kanssa.

Missä mennään?

Kokeilu- ja opetusalueen valmistaminen opetus- ja tutkimuskäyttöön alkoi tammikuussa 2018. Samaan aikaan sulkeutui alueen toiminnan ensimmäinen ideointikierros. Kokeilu- ja opetusalueen avajaiset pidettiin Mayday Mayday! Aalto Sustainability Day 2018 -konferenssin yhteydessä 18.5.2018.

Hankkeen pilottikurssi toteutuu keväällä 2019. Loppuvuonna 2019 pilottikurssia kehitetään saatujen kokemusten pohjalta ja aineistoa reflektoidaan tutkimustarpeisiin.

Miten mukaan?

Lisätietoja kiertotalouden kokeilualueesta voi kysyä professori Mikko Jalakselta, Aalto-yliopiston muotoilun laitokselta, mikko.jalas(at)aalto.fi. Kiertotalouden kokeilu- ja opetusalueen toimintaan voi tutustua täällä.

Lisätietoja Creative Approach to Circular Economy -pilottikurssista voi puolestaan tiedustella TaT Riikka Mäki-Koskelalta, Aalto-yliopiston muotoilun laitokselta,  riikka.makikoskela@youngart.fi. Kurssin sivut löytyvät täältä.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vain.

Mistä on kyse?