Syntetisk biologi främjar cirkulär ekonomi

En grupp forskare och företag utvecklar och testar metoder inom syntetisk biologi, som kan skapa en helt ny business inom den cirkulära ekonomin.

VAD HANDLAR DET OM?

Tack vare att den syntetiska biologin förenar ingenjörskap, digitalisering, robotik och biologi är den en effektiv metod för att hitta och forma om naturens egna celler så att de fungerar till förmån för den cirkulära ekonomin.

Syntetisk biologi innebär omprogrammering av celler. Med metoden kan alltså nya celler skapas, som producerar kemikalier eller material av avfall eller koldioxid. Cellerna kan producera råmaterial som förädlas till olika typer av material, bränsle eller bioplaster. Cellerna fungerar som fabriker: när miljön är lämplig formar de om råmaterialet till en produkt.

Med hjälp av syntetisk biologi kan vi utnyttja avfallsströmmar från hushållen och industrin, t.ex. koldioxiden som släpps ut via fabriksskorstenarna, vid framställningen av förnybara material och bränslen.  Tack vare den nya biotekniken kan avfallsströmmar från industrin utnyttjas effektivare än tidigare och hjälpa oss att övergå till cirkulär ekonomi. Finland har en möjlighet att gå i spetsen för den här nya, tvärvetenskapliga branschen.

 Vad gör vi?

Inom ramen för projektet skapas i Finland nätverket Synbio Powerhouse i syfte att ge företag och forskare möjligheter att testa vilken potential den syntetiska biologin har inom den cirkulära ekonomin. Nätverket ordnar seminarier, företagsspecifika utvecklingsprojekt samt forsknings- och produktutvecklingsprojekt.

Dessutom startas ett öppet gentekniskt laboratorium och en företagsinkubator i Otnäs: Biogarage. I den tvärvetenskapliga miljön i Biogarage kan studerande och forskare fritt testa nya idéer. Där kan studerande också få del av den erfarenhet som forskare på bl.a. Aalto-universitetet, VTT och Neste har samt ordna egna föreläsningar och tillställningar som är öppna för allmänheten.

Under det år som projektet pågår ordnas också många evenemang.  På Synbio Happy Hour-evenemanget, som ordnas i januari 2019, presenterar vi den syntetiska biologins möjligheter med hjälp av konkreta exempel och en paneldebatt. På Reverse-Pitch-evenemanget i februari utmanar företagen studerande att hitta lösningar med hjälp av syntetisk biologi. Under BioHackathon, som är vårens höjdpunkt, får vi se bl.a. hur cellernas funktion kan formas om med artificiell intelligens.

Mer information om kommande evenemang finns här på Synbio Powerhouse-nätverkets webbplats.

Vem är med?

VTT, Aalto-universitet och Neste bildar kärnan i nätverket. VTT och Aalto-universitetet ansvarar för det tekniska utvecklingsarbetet i projektet: ett pilotprojekt för en testplattform som använder automatiserade metoder inom syntetisk biologi för snabb utveckling av biokatalysatorer.

Aalto-universitetet deltar i projektet med att utveckla artificiell intelligens avsedd att märkbart försnabba planeringen av celler för företagens behov så att nya affärsmöjligheter inom den cirkulära ekonomin kan skapas.

För Neste innebär den syntetiska biologin en intressant teknik som i framtiden kan möjliggöra allt renare och effektivare produktionsprocesser vid tillverkningen av material, kemikalier eller bränslen.

I det bredare nätverket deltar bl.a. Kemira, ST1, Business Finland, Naturresursinstitutet Luke, Clic Innovation, Åbo universitet, Tammerfors tekniska universitet, Suomen bioteollisuus ry, Kemiindustrin rf och Fortum.

KONTAKTA OSS

personer
Riitta Silvennoinen
personer
Noora Lindroos

Vad handlar det om?