Siirry suoraan sisältöön

Synteettinen biologia kiertotalouden edistäjänä

Joukko tutkijoita ja yrityksiä kehittävät ja kokeilevat synteettisen biologian menetelmiä, joiden avulla voidaan luoda täysin uutta kiertotalousbisnestä.

Mistä on kyse?

Synteettisessa biologiassa yhdistyvät insinööritiede, digitalisaatio, robotiikka ja biologia, minkä takia se onkin tehokas menetelmä löytää ja muokata luonnon omia soluja toimimaan kiertotalouden hyväksi.

Synteettinen biologia on solujen uudelleen ohjelmoimista. Menetelmällä voidaan siis luoda uusia soluja, jotka tuottavat meille kemikaalia tai materiaalia jätejakeesta tai hiilidioksidista. Solut voivat tuottaa materiaalien, polttoaineiden tai biomuovien raaka-aineita. Solut toimivat kuin tehtaat: muokkaavat raaka-aineen tuotteeksi sopivissa olosuhteissa.

Synteettisen biologian avulla pystymme käyttämään kotitalouksien ja teollisuuden jätevirtoja, kuten tehtaan piipusta tulevaa hiilidioksidia, uusiutuvien materiaalien ja polttoaineiden valmistuksessa. Teollisuuden jätevirtojen hyödyntäminen on uuden biotekniikan avulla entistä tehokkaampaa ja auttaa meitä siirtymään kiertotalouteen. Suomella on mahdollisuus olla tämän uuden, monitieteellisen alan kärkimaa.

Mitä teemme?

Hankkeessa rakennetaan Suomeen synteettisen biologian ja kiertotalouden verkosto Synbio Powerhouse, jossa yritykset ja tutkijat pääsevät pilotoimaan synteettisen biologian mahdollisuuksia kiertotalouden saralla. Verkosto järjestää seminaareja, yrityskohtaisia kehityshankkeita tutkimus- ja tuotekehityshankkeita.

Lisäksi Otaniemeen avataan avoin geenitekniikan laboratorio ja yrityshautomo: Biogarage. Siellä opiskelijat ja tutkijat pääsevät vapaasti testaamaan uusia ideoitaan monitieteellisessä ympäristössä. Biogaragessa opiskelijoilla on mahdollisuus saada mentorointia mm. Aallon, VTT:n ja Nesteen tutkijoilta sekä järjestää omia luentoja ja yleisötapahtumia.

Vuoden kestävän hankkeen aikana järjestetään myös useita tapahtumia. Tammikuussa 2019 Synbio Happy Hour tilaisuudessa esittelemme synteettisen biologian mahdollisuuksia konkreettisten esimerkkien ja paneelikeskustelun kautta. Helmikuussa Reverse-Pitch tilaisuudessa yritykset haastavat opiskelijat etsimään ratkaisuja synteettisen biologian avulla. Kevään kohokohdassa, Biohackathonissa saamme nähdä mm. kuinka keinoälyllä voidaan muokata solujen toimintaa.

Lisätietoja tulevista tapahtumista löydät Synbio Powerhouse -verkoston sivuilta.

Kuka on mukana?

Verkoston ytimen muodostavat VTT, Aalto-yliopisto ja Neste. VTT ja Aalto-yliopisto vastaavat projektin teknologisesta kehitystyöstä: automatisoidun, synteettisen biologian menetelmiä käyttävän nopeaan biokatalyyttien kehittämiseen tarkoitetun nk. testausalustan pilotoinnista.

Aalto-yliopisto on mukana hankkeessa kehittämässä tekoälyä, jonka avulla voidaan merkittävästi nopeuttaa solujen suunnittelua yritysten tarpeisiin ja näin kehittää uusia bisnesmahdollisuuksia kiertotalouteen.

Nesteelle synteettinen biologia tarjoaa kiinnostavan ja mahdollistavan teknologian, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää entistä puhtaampiin ja tehokkaampiin tuotantoprosseseihin esimerkiksi materiaalien, kemikaalien tai polttoaineiden valmistukseen.

Laajemmassa verkostossa ovat mukana mm. Kemira, ST1, Business Finland, Luonnonvarakeskus Luke, Clic Innovation, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen bioteollisuus ry. Kemianteollisuus ry. ja Fortum.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?