Synteettinen biologia kiertotalouden edistäjänä

Päättynyt hanke 6/2018 – 10/2019

Joukko tutkijoita ja yrityksiä kehittivät ja kokeilivat synteettisen biologian menetelmiä, joiden avulla voidaan luoda täysin uutta kiertotalousbisnestä.

Mistä oli kyse?

Synteettisessa biologiassa yhdistyvät insinööritiede, digitalisaatio, robotiikka ja biologia, minkä takia se onkin tehokas menetelmä löytää ja muokata luonnon omia soluja toimimaan kiertotalouden hyväksi.

Synteettinen biologia on solujen uudelleen ohjelmoimista. Menetelmällä voidaan siis luoda uusia soluja, jotka tuottavat meille kemikaalia tai materiaalia jätejakeesta tai hiilidioksidista. Solut voivat tuottaa materiaalien, polttoaineiden tai biomuovien raaka-aineita. Solut toimivat kuin tehtaat: muokkaavat raaka-aineen tuotteeksi sopivissa olosuhteissa.

Synteettisen biologian avulla pystymme käyttämään kotitalouksien ja teollisuuden jätevirtoja, kuten tehtaan piipusta tulevaa hiilidioksidia, uusiutuvien materiaalien ja polttoaineiden valmistuksessa. Teollisuuden jätevirtojen hyödyntäminen on uuden biotekniikan avulla entistä tehokkaampaa ja auttaa meitä siirtymään kiertotalouteen. Suomella on mahdollisuus olla tämän uuden, monitieteellisen alan kärkimaa.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa rakennettiin Suomeen synteettisen biologian ja kiertotalouden verkosto Synbio Powerhouse, jossa yritykset ja tutkijat pääsevät pilotoimaan synteettisen biologian mahdollisuuksia kiertotalouden saralla. Verkosto järjestää seminaareja, yrityskohtaisia kehityshankkeita tutkimus- ja tuotekehityshankkeita.

Verkosto kokoaa yli 1 000 synteettisen biologian ammattilaista ympäri maailman. Se on synnyttänyt kolme uutta projektia, neljä uutta startupia on saanut rahoituksen ja 15 potentiaalista liiketoimintaideaa on koottuna jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi verkosto on järjestänyt tapahtumia ja sen kautta saatiin lisättyä ymmärrystä kansallisessa ja kansainvälisessä keskustelussa synteettisestä biologiasta kiertotaloudessa.

Otaniemeen avattiin avoin geenitekniikan laboratorio ja yrityshautomo: Biogarage. Siellä opiskelijat ja tutkijat pääsevät vapaasti testaamaan uusia ideoitaan monitieteellisessä ympäristössä muun muassa GMO-testilaboratoriossa. Biogaragessa opiskelijoilla on mahdollisuus saada mentorointia mm. Aallon, VTT:n ja Nesteen tutkijoilta sekä järjestää omia luentoja ja yleisötapahtumia.

Aalto-yliopisto kehitti hankkeen aikana tekoälyä, jonka avulla voidaan merkittävästi nopeuttaa solujen suunnittelua yritysten tarpeisiin ja näin kehittää uusia bisnesmahdollisuuksia kiertotalouteen.

Nesteelle synteettinen biologia tarjosi kiinnostavan ja mahdollistavan teknologian, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää entistä puhtaampiin ja tehokkaampiin tuotantoprosseseihin esimerkiksi materiaalien, kemikaalien tai polttoaineiden valmistukseen.

Kuka oli mukana?

Hanke sai alkunsa Sitran avoimesta synteettisen biologian rahoitushausta. Sitran puolella hankevastaavana toimi Riitta Silvennoinen. Verkoston ytimen muodostivat Sitra, VTT, Aalto-yliopisto ja Neste. VTT ja Aalto-yliopisto vastasivat projektin teknologisesta kehitystyöstä: automatisoidun, synteettisen biologian menetelmiä käyttävän nopeaan biokatalyyttien kehittämiseen tarkoitetun nk. testausalustan pilotoinnista.

Laajemmassa verkostossa olivat mukana mm. Kemira, ST1, Business Finland, Luonnonvarakeskus Luke, Clic Innovation, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen bioteollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Fortum.

Mitä seuraavaksi?

Synbio Powerhouse jatkaa hyvin käynnistynyttä toimintaansa Otaniemessä. Pääset seuraamaan tulevia tapahtumia ja toiminnasta syntyvää yritystoimintaa sekä julkaisuja Synbion verkkosivuilta.

Ota yhteyttä

ihmiset
Marleena Ahonen

Mistä on kyse?