Synteettisen biologian rahoitushaku

Rahoitushaku on nyt päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille!

#synteettinenbiologia #kierrollakasvuun

AJANKOHTAISTA

uutiset

Sitra avaa kiertotalouden rahoitushaut uusille konsortioille

Työpaja

Synteettinen biologia -työpaja 1.2. iltapäivällä

Helsinki, torstai, 1.2.

MISTÄ ON KYSE?

Ilmaston lämpeneminen on selätetty! Teollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat loppuneet kokonaan, koska soluja on koulutettu käyttämään hiilidioksidia arvokkaana raaka-aineena uusien materiaalien ja polttoaineiden tuotannossa. Viisaat solut tuottavat haitallisista jätteistä ja hyödyntämättömistä sivuvirroista tekstiilejä, ruokaa ja raaka-aineita kosmetiikkateollisuudelle.

Edellä kuvattu on vielä kuvitelmaa tulevaisuudesta, muttei kaukaa. Rahoitamme nyt laaja-alaisia konsortioita, jotka kehittävät synteettisen biologian avulla ratkaisuja ja yhteistyömalleja kiertotalouden keskeisempiin ongelmiin. Tähtäämme siihen, että pääsemme eroon planeettaamme nakertavasta ylikulutuksesta ja ympäristöongelmista.

Mitä tavoitellaan?

Synteettisellä biologialla tarkoitetaan ihmisen suunnittelemia ja rakentamia biologisia systeemejä, soluja, solun osia tai eliöitä, joita ei löydy luonnosta. Synteettisen biologian avulla voi kehittää energia- ja materiaalitehokkaampia prosesseja, hyödyntää paremmin sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi ja tuottaa uusia biomateriaaleja.

Haemme hankkeita, jotka yhdistävät poikkitieteellisesti eri näkökulmia, esimerkiksi tuotesuunnittelua, materiaaliosaamista, prosessitekniikkaa, uusia liiketoimintamalleja, muotoilua ja viestintää. Arvostamme moniosaajatiimejä, jotka pystyvät tarkastelemaan aihetta eri aloja ja uusia näkökulmia yhdistäen ja tekevät tiivistä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Etsimme kokonaisuuksia, joilla on mahdollisuus toimia Sitran rahoituksen jälkeen itsenäisesti ja edellytykset hankkia toiminnalle riittävää rahoitusta joko sijoitusten, tulorahoituksen tai avustusten muodossa. Rahoitushakemukset käsitellään toimija- tai yrityskohtaisesti.

Kuka voi hakea ja mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitushaku on avoin kaikille yrityksille, julkisille ja kolmannen sektorin toimijoille sekä tutkimuslaitoksille, jotka toimivat hankehaussa konsortioina. Konsortioissa taloudellista toimintaa harjoittavat tahot, kuten yritykset, voivat hakea rahoitusta Kiertotalouden tukiohjelman alla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, innovaatioklustereille, pk-yritysten innovaatiotoimintaan ja pk-yritysten käynnistykseen. Julkinen ja kolmas sektori voi puolestaan hakea Sitran hankerahoitusta esimerkiksi innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Mistä aloittaa?

Synteettisen biologian rahoitushaku oli avoinna 27.11.2017 ja 19.1.2018 välisenä aikana. Sitra voi rahoittaa hankkeita korkeintaan elokuuhun 2019 asti.

Haku on viisivaiheinen:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat muodostavat konsortioita, ja kukin konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, joka tulee toimittaa Sitralle. Sitra valitsee parhaat hankkeet jatkoon.
  2. Toisessa vaiheessa jatkoon valituille konsortioille järjestetään työpaja, jossa ne avaavat omia suunnitelmiaan (liikesalaisuuden puitteissa) ja miettivät yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on jalostaa hakemuksia siten, että niissä ei ole päällekkäisyyksiä. Työpajojen jälkeen tehdään lopullinen valinta rahoitettavista konsortioista.
  3. Kolmannessa vaiheessa valittujen konsortioiden kaikki osapuolet hakevat erikseen ja itsenäisesti rahoitusta joko täyttämällä tukihakemuslomakkeen, jos rahoitusta haetaan tukiohjelman alla tai vapaamuotoisella rahoitushakemuksella, mikäli rahoitusta ei haeta tukiohjelmasta (ei-taloudellinen toiminta).
  4. Neljännessä vaiheessa Sitra arvioi hakemukset ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa ja tekee tuki- ja rahoituspäätökset.
  5. Viidennessä vaiheessa tehdään rahoitussopimukset Sitran ja rahoituksensaajan välillä.

Sitra arvioi hankehakemukset arviointikriteerien valossa ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa. Sitra voi pyytää hakemuksista myös ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnon arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa.

Ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeessa tehtävä yhteistyö, visio ja sisältö. Siinä pitää myös eritellä konsortion osapuolten vastuut ja budjetit. Hankesuunnitelma saa olla korkeintaan viisi sivua pitkä.

Näillä pääset liikkeelle:

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Riitta Silvennoinen
ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Kari Herlevi
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?