Rahoitus hankkeisiin

Sitra uudistaa erilaisilla hankkeilla ajattelua hyvästä elämästä. Etsimme ihmislähtöisiä toimintamalleja ja vauhditamme kestävää liiketoimintaa.

Rahoitettavat hankkeet

Sitra käynnistää ja toteuttaa hankkeita yhdessä yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeemme tähtäävät kestävän hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa. Hankkeiden kirjo on laaja muutaman vuoden projekteista pieniin, lyhytaikaisiin kokeiluihin. Tuloksia syntyy vuorovaikutteisella yhteistyöllä.

Rahoitettavat hankkeet liittyvät Sitran toiminnan teemoihin ja käytännön työhön, jota teemme projekteissamme (katso alla kohta projektit). Teemamme ovat Kestävyysratkaisut, Reilu datatalous sekä Demokratia ja osallisuus. 

Lista kaikista Sitrassa toteutetuista tai nyt meneillään olevista hankkeista löytyy arkistosta.

Kokeilut

Hankkeiden lisäksi toteutamme erilaisia pienimuotoisia kokeiluja, joihin etsimme kumppaneita esimerkiksi ideakuulutusten kautta. Kokeilujen avulla etsimme ja testaamme uudenlaisia toimintatapoja, joilla voidaan nopeuttaa yhteiskunnallisia uudistuksia.

Tuomme myös maailmalta uusia ideoita ja toimintamalleja kokeiltavaksi Suomessa. Näihinkin kokeiluihin etsimme muutosvalmiita kumppaneita mukaan yhdessä kehittämään malleja Suomen oloihin sopivaksi.

Tutkimukset ja julkaisut

Sitra ei itse tee tutkimustyötä, vaan toimii yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Sitran julkaisut kertovat tulevaisuustyömme tuloksista. Osana isompia hankkeita rahoitamme toisinaan selvitystyötä, joka tuo esiin tietoa ja näkökulmia tulevaisuuden kannalta merkityksellisistä asioista. Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa läpinäkyvästi ja avoimesti siten, että se koituu osana muuta työtämme kaikkien tiedon tarvitsijoiden eduksi.

Sitra ei rahoita opinnäytetöitä eikä yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Rahoituksen hakeminen

Sitran verkkosivut kertovat olennaisimman ajankohtaisesta tulevaisuustyöstämme. Kerromme myös valmisteilla olevista uusista aihepiireistä. Kaikki työmme ja aihevalintamme pohjautuvat visioomme ja siitä johdettuun strategiaamme.

Rahoituksen hakemiseen ei ole erillistä hakuaikaa tai hakulomaketta.

Jos sinulla on teemoihimme liittyvä hankeidea tai olet kiinnostunut Sitran kokeiluista, olethan suoraan yhteydessä aiheesta vastaavaan yhteyshenkilöön.

Teemat

Ota yhteyttä meihin!

ihmiset
Lasse Miettinen
Johtaja, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Kristo Lehtonen
Johtaja, Reilu datatalous
ihmiset
Veera Heinonen
Johtaja, Demokratia ja osallisuus

Projektit

Ota yhteyttä meihin!

ihmiset
Kari Herlevi
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Markus Terho
Projektijohtaja, Luonto ja arki sekä PSLifestyle
ihmiset
Markus Kalliola
Projektijohtaja, Terveysdata 2030
ihmiset
Laura Halenius
Projektijohtaja, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Anssi Komulainen
Projektijohtaja, Gaia-X Suomi
ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Outi Haanperä
Projektijohtaja, Luonto ja talous

Mistä on kyse?