Kiertotalouden rahoitushaut

Sitra tuki kiertotalouden yhteistyötä ja kokeiluja kiertotalouden tukiohjelman avulla vuosien 2018-2019 aikana.

AJANKOHTAISTA

uutiset

Sitra avaa kiertotalouden rahoitushaut uusille konsortioille

RAHOITUSHAUT

Vilkaise päättyneitä rahoitushakujamme.

hankkeet

Alueellisen liikkumisen rahoitushaku

hankkeet

Korkean lisäarvon peltotuotteiden rahoitushaku

hankkeet

Korkean lisäarvon puutuotteiden rahoitushaku

hankkeet

Synteettisen biologian rahoitushaku

MISTÄ ON KYSE?

Kiertotalousyhteiskunnan syntyminen vaatii uudenlaista osaamista ja tekemistä, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, toimintaympäristön kehittämistä sekä yrityksiltä muutosta asenteissa ja toimintatavoissa. Uuden tulevaisuuden luomisessa ratkaisevassa asemassa ovat ammattilaiset, asiantuntijat ja päätöksentekijät. Muutoksen tekemiseen tarvitaan niin yritykset, järjestöt, tutkimuslaitokset kuin julkiset organisaatiotkin.

Sitra haluaa vauhdittaa muutosta kohti kiertotaloutta rahoittamalla kiertotalouden yhteistyötä, toimintamalleja ja kokeiluja. Kuten kaikessa tekemisessämme, tässäkin tähtäin on tulevaisuudessa, joka tehdään yhdessä. Tarvitaan systeemitason muutosta, joka ulottuu koko yhteiskuntaan.

Mitä saatiin aikaan?

Sitra käynnisti kiertotalouden tukiohjelman, jonka puitteissa avasimme vaiheittain rahoitushakuja eri teemoilla. Löydät päättyneiden rahoitushakujen hakuohjeet, aikataulut ja teemat ylhäältä. Tällä hetkellä meillä ei ole avoinna rahoitushakuja.

Jokaisen haun loputtua järjestimme valituille hakijoille työpajan. Työpajoissa hakijat kertoivat toisilleen omasta hankkeestaan (liikesalaisuuden puitteissa), miettivät yhteistyömahdollisuuksia, arvioivat kokonaisuutta ja karsivat päällekkäisiä tekemisiä. Ja koska emme etsineet kertakokeiluja, oli hankesuunnitelmissa esitettävä, kuinka toiminta jatkuu Sitran rahoituksen loputtua.

Hankkeet toteutettiin vuosien 2018-2019 aikana. Lue lisää hankkeista ja niiden tuloksista:

Kuka oli mukana?

Rahoitushaku oli avoin yritysten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä tutkimuslaitoksien muodostamille konsortioille, joilla oli tai voisi olla keskeinen rooli valittujen kiertotalouden teemojen kehittämisessä. Konsortion tavoitteena oli edistää uusia toimintatapoja, lisätä yhteistyötä ja ylittää perinteisiä siilomaisia rakenteita. HUOM! Rahoitusta pystyi hakemaan vain uusille hankkeille.

Olemassa olevat ja uudet konsortiot pystyivät hakemaan Sitralta kahdenlaista rahoitusta:

  1. Taloudellista toimintaa edistävät toimijat pystyivät hakemaan tukea Sitran kiertotalouden tukiohjelman mukaisiin kuluihin, jotka on määritelty jokaisessa rahoitushaussa erikseen.
  2. Sitran hankerahoitusta pystyivät saamaan kolmannen sektorin toimijat ja julkiset toimijat. Rahoitusta voi hyödyntää myös tämän haun tavoitteita edistäviin innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Kari Herlevi
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?