Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden rahoitushaut

Haastamme kaikki mukaan rakentamaan tulevaisuuden kiertotaloutta. Millaisen maailman haluamme yhdessä luoda? Sitra tukee kiertotalouden yhteistyötä ja kokeiluja uusilla rahoitushauilla.

Tällä hetkellä meillä ei ole käynnissä rahoitushakuja.

AJANKOHTAISTA

RAHOITUSHAUT

Vilkaise päättyneitä rahoitushakujamme.

MISTÄ ON KYSE?

Kiertotalousyhteiskunnan syntyminen vaatii uudenlaista osaamista ja tekemistä, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, toimintaympäristön kehittämistä sekä yrityksiltä muutosta asenteissa ja toimintatavoissa. Uuden tulevaisuuden luomisessa ratkaisevassa asemassa ovat ammattilaiset, asiantuntijat ja päätöksentekijät. Muutoksen tekemiseen tarvitaan niin yritykset, järjestöt, tutkimuslaitokset kuin julkiset organisaatiotkin.

Mitä teemme?

Haastamme tulevaisuuden kiertotalouden rakentajia miettimään yhdessä, millaisen maailman haluamme luoda. Mikä on uusi normaali?

Sitra haluaa vauhdittaa muutosta kohti kiertotaloutta rahoittamalla kiertotalouden yhteistyötä, toimintamalleja ja kokeiluja. Kuten kaikessa tekemisessämme, tässäkin tähtäin on tulevaisuudessa, joka tehdään yhdessä. Tarvitaan systeemitason muutosta, joka ulottuu koko yhteiskuntaan.

Sitra on käynnistänyt kiertotalouden tukiohjelman, jonka puitteissa avaamme vaiheittain rahoitushakuja eri teemoilla. Löydät päättyneiden rahoitushakujen hakuohjeet, aikataulut ja teemat ylhäältä. Tällä hetkellä meillä ei ole avoinna rahoitushakuja.

Jokaisen haun loputtua järjestämme valituille hakijoille työpajan. Työpajoissa hakijat kertovat toisilleen omasta hankkeestaan (liikesalaisuuden puitteissa), miettivät yhteistyömahdollisuuksia, arvioivat kokonaisuutta ja karsivat päällekkäisiä tekemisiä.

Hankkeet toteutetaan kesään 2019 mennessä. Ja koska emme etsi kertakokeiluja, on hankesuunnitelmissa esitettävä, kuinka toiminta jatkuu Sitran rahoituksen loputtua.

Kuka on mukana?

Rahoitushaku on avoin yritysten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä tutkimuslaitoksien muodostamille konsortioille, joilla on tai voisi olla keskeinen rooli valittujen kiertotalouden teemojen kehittämisessä. Konsortion tavoitteena on edistää uusia toimintatapoja, lisätä yhteistyötä ja ylittää perinteisiä siilomaisia rakenteita. HUOM! Rahoitusta voi hakea vain uusille hankkeille.

Olemassa olevat ja uudet konsortiot voivat hakea Sitralta kahdenlaista rahoitusta:

  1. Taloudellista toimintaa edistävät toimijat voivat hakea tukea Sitran kiertotalouden tukiohjelman mukaisiin kuluihin, jotka on määritelty jokaisessa rahoitushaussa erikseen.
  2. Sitran hankerahoitusta voivat saada kolmannen sektorin toimijat ja julkiset toimijat. Rahoitusta voi hyödyntää myös tämän haun tavoitteita edistäviin innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Missä mennään?

Avasimme ensimmäiset neljä rahoitushakua marraskuussa 2017. Haut päättyivät tammi-helmikuussa 2018. Arvioimme kevään aikana hakemukset. Jokaisessa haussa kerrotaan erikseen hakuohjeet ja haun aikataulu.

Miten mukaan?

Seuraa avautuvia rahoitushakuja ja tule mukaan rakentamaan kiertotaloutta!

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?