Siirry suoraan sisältöön

Pellosta kiertotalousbisnestä

Joukko tutkijoita, viljelijöitä, jalostajia ja ravintoloita vauhdittavat erikoiskasvien viljelyä ja kiertotaloutta Suomessa.

MISTÄ ON KYSE?

Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää miettiä, mitä pelloilla kannattaa viljellä ja miten. Ilmastonmuutos muuttaa viljelyolosuhteita ja suomalaisen maataloustuotannon kannattaa olla etujoukoissa tuomassa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen.

Viljelyn monipuolistaminen ja erikoiskasvien käyttö osana viljelykiertoja hyödyttää koko peltoekosysteemiä, koska maaperä voi paremmin ja tautipaine vähenee. Samalla se tuo uusia mahdollisuuksia maatilojen kannattavuuden parantamiseen uusina tuotteina ja kuluttajille lautaselle uusia makuja.

Mitä teemme?

PeltoLuksus-hankkeen tavoitteena on, että kiertotaloutta edistävien erikoiskasvien viljely ja kulutus lisääntyy Suomessa. Hankkeessa edistetään kiertotalouden ratkaisuja erikoiskasvituotannossa erityisesti tattarin, kuminan, hampun, kvinoan ja morsingon osalta. Nämä erikoiskasvit myös itsessään edistävät ravinteiden kiertoa, sillä ne monipuolistavat viljelykierrossa yksipuolista viljanviljelyä.

  • Gluteenittomasta tattarista kehitetään satoisampia lajikkeita, jotka parantavat kannattavuutta ja houkuttelevat tattarin viljelyyn.
  • Kuminasadon kuivatuksessa kokeillaan aurinkoenergian hyödyntämistä uudenlaisten laitteiden avulla. Kotimaisten yrttiöljyjen uudenlaisia käyttömahdollisuuksia myös testataan.
  • Sinisen indigon viljelyä edistetään kartoittamalla uusia menetelmiä rikkakasvien hallintaan ja siemenkantojen merkitystä lehtisatoon. Myös erotus- ja värjäysprosessin sekä tuotteiden suunnittelun tehokkuutta ja kestävyyttä kehitetään. Lisäksi kehitetään osallistavan kuluttajuuden tuotekonsepti tekstiilialan yrittäjälle.
  • Hampun tuotannossa kehitetään uudenlaisia tuotteita hampusta. Tuotekehityksen avulla markkinoille saadaan uudentyyppisiä kuluttajatuotteita, niin kotimaahan kuin vientiin.
  • Kvinoan osalta kehitetään uusia tuotteita ja pakkauksia, hyödynnetään kvinoasta saatavia sivuvirtoja sekä lisätään kvinoan tunnettavuutta.

Hankkeessa selvitetään eri erikoiskasvia käyttävien profiilia ja mieltymyksiä kuluttajakyselyjen avulla. Tämä auttaa yritysten tuotekehittelyä. Hankkeen tuotteita testataan ravintoloissa. Hankkeeen aikana järjestetään myös työpajoja mukana olevien yritysten kanssa. Työpajoissa pohditaan, mitä luksuselementtejä erikoiskasvien tuotannossa on löydettävissä ja miten näitä voidaan vahvistaa tuotannossa, markkinoinnissa ja viennissä.

Tavoitteena on kehittää positiivista pellon arvostusta ja imagoa. Kestävyys, elämyksellisyys ja yksilöllisyys ovat nykyajan luksusta.

Kuka on mukana?

Hanke on Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoima ja mukana on kattava joukko erikoiskasvien tutkijoita, viljelijöitä, jalostajia ja ravintoloita: Aalto yliopisto, Ainasoja yhtiöt, Bondenliving, Caraway Finland Oy, Helsingin yliopisto, Keskisen Mylly Oy, Koivunalhon luomutila, MTK Maaseutunuoret, Murtolan HamppuFarmi Oy, Pohjois-Pirkanmaan tattariosuuskunta PPTOK, Rainingon luomutila, Ravintola Hus Lindman, Viljakas Oy sekä Vuohelan herkku Oy.

Missä mennään?

Hanke alkoi 2018 syksyllä ja loppuu syksyllä 2019.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?