Siirry suoraan sisältöön

Julkiset ja yksityiset liikkumispalvelut samalle tarjottimelle

Liikkumisen järjestäminen eri alueilla ja maakunnissa Suomessa kohtaa yhä enemmän kustannus- ja ympäristöhaasteita. Tässä hankkeessa kokeillaan uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvemmin asutuilla alueilla. Kokeilut mahdollistavat uusi liikennepalvelulaki, liikenne palveluna -teknologia (MaaS) sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö.

MISTÄ ON KYSE?

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä liikenne aiheuttaa noin viidenneksen, josta valtaosa, yli 90 prosenttia, on puolestaan peräisin tieliikenteestä. Julkisia varoja kuljetusten hankkimiseen käytetään vuosittain noin miljardi euroa. Kasvavat kustannukset ja päästötavoitteet ovat suuria haasteita niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, jossa pyristellään irti fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja hukan syntymisestä.

Jotta esimerkiksi päästövähennystavoitteisiin pääsemisestä voitaisiin haaveilla, tarvitaan houkuttelevia ja helppokäyttöisiä vaihtoehtoja yksityisautoilulle haja-asutusalueista tiheästi asuttuihin kaupunkeihin ja näiden väliseen liikenteeseen. Uusi teknologia ja innovatiiviset ”liikenne palveluna” -ratkaisut (ns. MaaS, Mobility as a Service), sekä toisaalta julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö voivat toimia ponnahduslautana palveluiden kehittämiselle.

Uusien vaihtoehtojen kehittämistä Suomessa tukee myös uusi liikennepalvelulaki. Lisäksi mahdollinen maakuntauudistus muuttaa kuljetuksiin liittyviä hallintorakenteita ja siten toisaalta pakottaa, mutta ennen kaikkea mahdollistaa henkilöliikennejärjestelmän uudistamista.

Tämä yhteistyöhanke on tulosta vuoden 2018 alkupuoliskolla Sitran toteuttamasta alueellisen liikkumisen rahoitushausta. Hanke muotoutui haun työpajavaiheeseen valittujen toimijoiden välisissä jatkokeskusteluissa. Rahoitushaku ja sen hankkeet toteuttavat muiden muassa Sitran rahoittamaa Liikennealan kansallista kasvuohjelmaa 2018–2022.

Hankkeen aikana kehitetään mukana olevien sekä muiden Suomen alueiden (esimerkiksi kuntien ja maakuntien) käyttöön uudenlainen kustannustehokas ja erilaisiin tarpeisiin muuntuva teknologia-alusta, johon kaikki kyseisen alueen liikkumis- ja välityspalveluntarjoajat voivat liittyä. Näin muun muassa voidaan yhdistää joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten hallintaa, välitystä ja optimointia sekä itse maksettuja ja julkisesti tuettuja henkilökuljetuksia. Tuloksena on, että erilaiset liikenteen palvelut julkisista kyydeistä takseihin ja jaettuihin kyyteihin ovat paremmin erilaisten käyttäjäryhmien saatavilla – tilattavissa ja maksettavissa myös mobiilisti. Palveluiden määrä joustaa ja ohjautuu kysynnän mukaan. Tämä on pohjana liikkumisen palveluiden kasvavalle käytölle.

Mitä teemme?

Yhteistyöhankkeessa neljä yritystä kehittää digitaalista alustaa. Kolmen eri pilottialueen käytännön haasteet ja tarpeet antavat työlle lähtökohdat. Samalla edistetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä liikennesektorilla. Näin hanke luo edellytyksiä ja perustan kustannustehokkaalle palvelumallille, joka voidaan ottaa käyttöön myös muilla alueilla. Alusta perustuu avoimiin teknisiin rajapintoihin, mikä mahdollistaa käyttöönoton myöhemmässä vaiheessa myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Kuva: Sitra, VTT ja muut hankekumppanit 2019.

Kuka on mukana?

Sitra on rahoittajana keväällä 2018 tukenut yhteistyön ja yhteisen työsuunnitelman muodostamista Alueellisen liikkumisen rahoitushaun työpajavaiheeseen valittujen tahojen välillä.

Etelä-Savossa aiotaan testata ensimmäisenä ratkaisuja siihen, miten sote-kuljetuksia voidaan yhdistellä ja välittää. Kokeilussa tavoitellaan myös ottaa sote-kuljetuksiin mukaan matkustajia, jotka maksavat matkansa itse. Maakunnan liikkumispalvelut halutaan uudistaa asteittain kokonaisuudeksi, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen. Itä-Uudellamaalla on puolestaan tavoitteena kokeilla muun muassa kutsuohjattua liityntäliikennettä joukkoliikenteen runkolinjojen äärelle sekä yhdistellä kaupunkien palvelukyytejä. Pirkanmaalla uudesta tavasta järjestää ja yhdistellä julkisia kyytejä halutaan ratkaisu kasvavan kaupunkiseudun ja harvaan asutun maaseudun rajan tuntumassa tapahtuvaan liikenteeseen. Visiona on, että vuonna 2030 Tampereen ydinkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla kaikki julkisilla varoilla tuetut joukkoliikennepalvelut ja järjestetyt henkilökuljetukset on suunniteltu ja hankittu yhtenäisinä toiminnallisina kokonaisuuksina.

Yrityksistä yhteistyöhankkeeseen osallistuvat Infotripla Oy, Kyyti Group Oy, Sitowise Oy ja Vinka Oy, jotka tarjoavat hankkeessa kehitettävän teknologia-alustan pilottialueiden käyttöön hankkeen aikana. Infotripla tuo liikenneinformaatio- ja tilannekuvaratkaisut teknologia-alustaan. Kyyti Group vastaa tilauskäyttöliittymä-, kyytituotteiden taustajärjestelmä-, sekä veloitus- ja hinnoitteluratkaisujen mukaan tuomisesta. Sitowise puolestaan huolehtii matkatilauskeskusten selainkäyttöliittymästä, julkisten kuljetusten ohjauksen taustajärjestelmän hallinnasta sekä call center -palvelujärjestelyjen suunnittelusta. Vinkan vastuulla on kaluston hallinnan sekä kyytien yhdistelyn ja reitityksen taustajärjestelmä sekä erilaisten kuljetusten hallinnan integraatiopiste teknologia-alustalla.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tekee hankkeen kokeilujen vaikutusarvioinnit sekä tuottaa riippumatonta tietoa päättäjille alueellisen liikkumisen yhteistyömalleista ja vaihtoehtoisista organisoimistavoista.

Missä mennään?

Hanke on alkanut toukokuussa 2018 ja se jatkuu vuoden 2019 elokuun loppuun.

Hanke koostuu seuraavista työvaiheista:

  1. Kokonaisratkaisun käyttötapausten määrittely (touko–kesäkuu 2018)
  2. Kokonaisratkaisun palvelumallin määrittely ja kehittämisen aikataulu (kesä-heinäkuu 2018)
  3. Teknologia-alustan pystytys ja kehitys (heinä–joulukuu 2018)
  4. Operointiorganisaation määrittely ja liikenteen tuottajien valinta pilottialueilla (heinä-joulukuu 2018)
  5. Operointi ja palvelumallin pilotinaikainen iterointi (tammi-elokuu 2019)
  6. Jatkuvan toiminnan suunnittelu ja vaikutusarviointi (lokakuu 2018–2019)

Miten mukaan?

Jos alueesi on kiinnostunut osallistumaan tällä hankesivulla kuvattuun kehitystyöhön niin voit olla yhteydessä Sitran Heikki Sorasahiin. Vuoden 2019 alusta alkaen hankkeessa kehitettävän alustaratkaisun skaalaamista voidaan ryhtyä suunnittelemaan myös muille alueille. Jos olet liikkumispalveluiden tarjoaja Etelä-Savossa, Pirkanmaalla tai Itä-Uudellamaalla ja haluat mukaan pilotointiin jo lokakuusta 2018 alkaen niin otathan yhteyttä pikimmiten.

Ajankohtaista

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vain!

Mistä on kyse?