Alueellisen liikkumisen rahoitushaku

Rahoitushaku on nyt päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille!

#liikenne #kierrollakasvuun

AJANKOHTAISTA

uutiset

Sitra avaa kiertotalouden rahoitushaut uusille konsortioille

Työpaja

Liikenne-työpaja 27.2. iltapäivällä

Helsinki, tiistai, 27.2.

MISTÄ ON KYSE?

Kaisa koulukyytiläinen, Teppo työmatkalainen ja terveysasemalle matkaava Maija kulkevat samalla kyydillä. Digitalisaation myötä helppokäyttöiset liikkumispalvelut ovat saaneet yksityisauton omistamisen tuntumaan vaikealta ja kalliilta. Erilaisia kuljetuksia yhdistellään luontevasti ja helposti, myös tavaralogistiikkaa: paketti voi matkata niin kuljetusfirman mukana kuin kenen tahansa autossa tai pyörän tarakalla. Arkisissa matkoissa pyöräily on valtavirtaa – kiitos hyvien puitteiden, kannusteiden ja terveyshyötyjen.

Edellä kuvattu on vielä kuvitelmaa tulevaisuudesta, mutta ei enää kauaa. Sitra avasi 27.11.2017 rahoitushaun, joka pyrkii mullistamaan liikkumisen. Tavoitteena on edistää liikkumisen merkittävää tehostamista ja resurssiviisautta Suomen alueilla ja maakunnissa, pohjautuen eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja uusiin ratkaisuihin. Etsimme liikkumisen uusien toimintamallien ja ratkaisujen kehittäjiä ja käyttöönottajia Suomen eri alueilta.

Mitä tavoitellaan?

Uuden liikennepalvelulain sekä maakunta- ja sote-uudistuksen myötä liikkumisen järjestämisen roolit ovat jäsentymässä uudelleen. Alueelliset, eri toimijoiden väliset konsortiot ja maakunnat voivat ottaa veturin roolin tässä muutoksessa, kun erillisistä palveluista siirrytään kohti kokonaisvaltaista liikkumisjärjestelmää. Peräänkuulutamme julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. Nyt etsimme siis edelläkävijöitä, jotka haluavat luoda uusia alueellisen liikkumisen malleja.

Rahoitettavien hankkeiden tuloksena alueilla otetaan käyttöön uusia liikkumiseen ja kuljetuksiin liittyviä toimintamalleja, jotka tehostavat toimintatapoja merkittävästi ja ylittävät totutut organisaatiorajat. Etsimme kokonaisuuksia, joiden toteutuminen hyödyttää alueita myös taloudellisesti, jolloin ne ovat elinkelpoisia myös Sitran rahoituksen jälkeen. Rahoitushakemukset käsitellään toimija- tai yrityskohtaisesti.

Kuka voi hakea ja mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitushaku on avoin eri yleishyödyllisille ja julkisille toimijoille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja toimijoiden muodostamille konsortioille. Konsortioissa taloudellista toimintaa harjoittavat tahot, kuten yritykset, voivat hakea rahoitusta Kiertotalouden tukiohjelman alla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, innovaatioklustereille, pk-yritysten innovaatiotoimintaan ja pk-yritysten käynnistykseen. Julkinen ja kolmas sektori sekä tutkimuslaitokset voivat puolestaan hakea Sitran hankerahoitusta esimerkiksi innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Mistä aloittaa?

Alueellisen liikkumisen rahoitushaku oli avoinna 27.11.2017 ja 15.2.2018 välisenä aikana. Sitra voi rahoittaa hankkeita korkeintaan elokuuhun 2019 asti.

Haku on viisivaiheinen:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat muodostavat konsortioita, ja kukin konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, joka tulee toimittaa Sitralle. Sitra valitsee parhaat hankkeet jatkoon.
  2. Toisessa vaiheessa jatkoon valituille konsortioille järjestetään työpaja, jossa ne avaavat omia suunnitelmiaan (liikesalaisuuden puitteissa) ja miettivät yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on jalostaa hakemuksia siten, että niissä ei ole päällekkäisyyksiä.
  3. Kolmannessa vaiheessa valittujen konsortioiden kaikki osapuolet hakevat erikseen ja itsenäisesti rahoitusta joko täyttämällä tukihakemuslomakkeen, jos rahoitusta haetaan tukiohjelman alla tai vapaamuotoisella rahoitus­hakemuksella, mikäli rahoitusta ei haeta tukiohjelmasta (ei-taloudellinen toiminta).
  4. Neljännessä vaiheessa Sitra arvioi hakemukset ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa ja tekee tuki- ja rahoituspäätökset.
  5. Viidennessä vaiheessa tehdään rahoitussopimukset Sitran ja rahoituksensaajan välillä.

Sitra arvioi hankehakemukset arviointikriteereiden valossa ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa. Sitra voi halutessaan pyytää ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnon (esimerkiksi ITS Finlandin, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajalta) arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa.

Ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeessa tehtävä yhteistyö, visio ja sisältö. Siinä pitää myös eritellä konsortion osapuolten vastuut ja budjetit. Hankesuunnitelma saa olla korkeintaan viisi sivua pitkä.

Näillä pääset liikkeelle:

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Heikki Sorasahi
ihmiset
Riitta Silvennoinen
ihmiset
Kari Herlevi
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?