Undantagstidens dialoger

Hur är det att leva i Finland just nu och i framtiden? Vad gör oss betänksamma eller oroliga, vad ger oss hopp? Undantagstidens dialoger inbjuder dig för att möta och diskutera.

Aktuellt

Läs mer!

nyheter

Rapport: Undantagstidens dialoger ökade förståelsen, förtroendet och hoppet

Vad handlar det om?

Undantagstidens dialoger är en serie av dialogiska samtal som ordnas av Dialog Akademin, Dialogpaus-stiftelsen och finansministeriet. Samtalen granskar medborgarnas erfarenheter av undantagstidens Finland ur olika perspektiv. Sitra är med om att organisera diskussioner och finansierar projektet för att utveckla dialogmetoden så att den motsvarar omständigheterna under krisen. Vi organiserar också själv några Undantagstidens dialoger.

Syftet med dialogerna är att erbjuda medborgare och organisationer en möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under undantagstillstånd. Samtalen organiseras av tiotals olika aktörer från olika sektorer i samhället – från privatpersoner till organisationer, kommuner, företag, stiftelser och ministerier. Redan nu har en stor grupp människor i olika livssituationer deltagit i samtalen.

”Det är intressant att se att man kan vara av både samma och annan åsikt med någon och ändå fungerar det helt okej.”

”Nu känner jag mig mer förhoppningsfull och att jag har mer sinne för proportioner. Mer solidaritet.”

Dialoger i rådande undantagstillstånd organiseras med Dialogpaus-metoden som Sitra har utvecklat för att föra samhällelig diskussion på ett konstruktivt sätt.

I våras organiserades det 162 dialoger under fem dagar och sammanlagt över 1 100 människor deltog i samtalen. Om dialogdagarna skrivs det sammanfattningar (på finska) som du kan läsa på Dialogpaus-stiftelsens webbplats eller på Sitras projektsida. Finansministeriet förmedlar sammanfattningarna även för statens och kommunernas förvaltning.

Samtalsdagarna på våren 2020: 16.4, 28.4, 12.5, 26.5 och 9.6.
Samtalsdagarna på hösten 2020: 23.9, 22.10, 12.11 och 3.12.

Citaten är från dialogerna som fördes 26.5.2020.

Skulle du vilja organisera en egen Undantagstidens dialog? Eller delta i en diskussion?

Kontakta oss!

personer
Hannele Laaksolahti
Ledande Expert, Sitra
personer
Päivi Hirvola
Direktör, Sitra

Vad handlar det om?